Het gemeentelijk zwembad van Wijnegem gaat definitief dicht op 31 augustus 2022. 

Het gemeentelijk zwembad van Wijnegem gaat definitief dicht op 31 augustus 2022. © JAA

Het staat nu vast: gemeentelijk zwembad sluit voorgoed op 31 augustus 2022

Wijnegem -

Er is een definitieve sluitingsdatum voor het zwembad van Wijnegem. Op 31 augustus 2022 kan je voor het laatst zwemmen in ’t Ondiep.

De infrastructuur van het Wijnegemse zwembad is verouderd. De kosten voor het onderhoud en de nodige verbouwingen om aan de strenge Vlarem-normen te voldoen lopen te hoog op voor het kleine lokaal bestuur. Daarom werd al in 2017 op voorstel van de N-VA- en Dorpspartij Durf!-meerderheid beslist om het gemeentelijk zwembad te sluiten op 1 december 2019 en er zelf geen nieuw meer te bouwen.

“We hebben nog gekeken of er een samenwerking inzat met naburige gemeenten om samen een nieuw zwembad te exploiteren. Helaas werd geen overeenstemming gevonden”, zegt schepen van Sport Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!).

Sportschepen Tom Tachelet bij het zwembad.

Sportschepen Tom Tachelet bij het zwembad. © JAA

Die verraste twee jaar geleden met een laatste verlenging van de milieuvergunning, waardoor het zwemplezier toch nog enkele jaren langer kon blijven duren zonder al te dure en ingrijpende aanpassingen van de installaties. 31 december 2022 werd als uiterste deadline vooropgezet omdat dan ook de huidige milieuvergunning afloopt, maar een echte sluitingsdatum was er tot dusver niet.

Sportoase Groot Schijn

De laatste verlenging gaf de gemeente de gelegenheid om uit te kijken naar alternatieven voor zowel particulieren als scholen. “In oktober 2021 opende een nieuw zwembad (Sportoase Groot Schijn, red.) net over de grens in Deurne. Daardoor heb je als Wijnegemnaar de mogelijkheid om nog steeds in de buurt te gaan zwemmen”, zegt schepen Tachelet.

De definitieve sluitingsdatum is 31 augustus 2022. “Op die manier kan er ook voor de scholen nog een schooljaar worden afgerond en kunnen tijdens de zomervakantie de zwemactiviteiten zoals gebruikelijk doorgaan”, zegt de schepen. “Bovendien laat de ingezette afbouw van het personeelsbestand niet toe om langer door te gaan dan 31 augustus 2022.”

De beslissing om ’t Ondiep te sluiten werd niet eenparig genomen. De CD&V-fractie en Vlaams Belang stemden tegen. Wat er met de ruimte van het zwembad zal gebeuren, is nog niet concreet bepaald. Het gebouw zal een nieuwe invulling krijgen die past binnen de sport- en speelsite De Leeuw. Die toekomstvisie belooft het schepencollege te bepalen in overleg met verenigingen, sportdienst, scholen en gemeentepersoneel.

 

 © JAA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio