© Victoriano Moreno

Stad zet schouders onder Peperbus-dossier: investering van 5 miljoen euro voor restauratiewerken

Borgerhout -

Er komt opnieuw beweging in het Peperbus-project. De stad Antwerpen heeft budget uitgetrokken om het grootste deel van de restauratiewerken van het gebouw op zich te nemen. Nadien zal de stad opnieuw een projectoproep lanceren. Het dossier kwam een jaar geleden in het slop te zitten. Werkgeversorganisatie Unizo had vergevorderde plannen om een bedrijvencentrum in te richten in de voormalige Sint-Janskerk maar trok onverwacht een streep onder dat project.

Elien Van Wynsberghe

“Het dossier is destijds afgesprongen omdat de kandidaat niet aan de financiële voorwaarden kon voldoen”, zegt schepen van Erediensten Tom Meeuws (Vooruit). Unizo zou namelijk een aanzienlijk deel van de renovatiekost op zich nemen. “Zouden we de projectoproep die we destijds opstelden ongewijzigd opnieuw uitschrijven, dan is de kans reëel dat we in een gelijkaardig scenario belanden of dat we gewoonweg geen nieuwe partner(s) zouden vinden. Want de renovatie van dit soort gebouwen is een kostelijke affaire. We hebben bovendien altijd gezegd dat we voor een meerwaarde-invulling en niet voor een marktgerichte invulling willen gaan: voor een invulling die aansluit bij het DNA van de buurt, bij de verwachtingen van het bisdom en bij onze eigen verwachtingen.”

Om die reden heeft de stad beslist om de restauratie van de buitenzijde van de kerk voor haar rekening te nemen. “Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling maar we willen de drempel voor toekomstige kandidaten naar beneden halen. De principesbeslissing is genomen en het budget is vrijgemaakt”, aldus Meeuws. “Concreet trekken we hier vijf miljoen euro voor uit. Vanuit Vlaanderen wordt er daarbovenop een erfgoedpremie van 2,27 miljoen euro geïnjecteerd.”

Of nieuwe kandidaten dan niet alsnog voor grote restauratiewerken komen te staan? “Het komt erop neer dat we de Peperbus casco willen afleveren: een perfecte ruwbouw die klimaatrobuust is voor de komende tientallen jaren waar nog wel wat in gewerkt moet worden.”

Of er al een concrete timing is voor de werken en voor het zoeken naar nieuwe partners? “Bedoeling is om de renovatie volgend jaar in de steigers te zetten. Voor de lancering van de uiteindelijke projectoproep kijken we dan naar 2023-2024. We moeten dus nog even door de zure appel bijten maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste keuze is die we op lange termijn konden maken om tot een duurzaam concept te komen waar iedereen zich in kan vinden.”


 

 © Victoriano Moreno

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio