©  Fred Debrock

Actiegroepen eisen dwangsom van Lantis bij onzorgvuldig beheer PFOS-grond

Voor de rechtbank in Antwerpen heeft donderdag de eerste zitting plaatsgevonden van de rechtszaak tegen Oosterweelbouwheer Lantis. Greenpeace, burgerinitiatief Grondrecht en activist Thomas Goorden eisen er dat Lantis en aannemer Rinkonien meer maatregelen treffen bij het verwerken van met PFOS vervuilde grond. Doen ze dat niet, dan willen de eisers dat de rechtbank een dwangsom oplegt.

Bron: BELGA

Goorden, Greenpeace en Grondrecht dienden in augustus een milieustakingsvordering in omdat ze niet overtuigd zijn dat Lantis en Rinkonien tijdens de Oosterweelwerken voorzichtig genoeg omspringen met grond die vervuild is met PFOS. De eisers willen dat Lantis en de aannemers de maatregelen volgen die werden opgesteld door de Vlaamse expertencommissie onder leiding van opdrachthouder Karl Vrancken.

Donderdagvoormiddag ging de eerste zitting van de zaak door. De rechtbank moet beoordelen of de vordering ontvankelijk is en of er in afwachting van de zaak ten gronde tussentijdse maatregelen worden opgelegd. Advocaten van de eisende partijen, Lantis en Rinkonien hielden hun pleidooi.

De eisers willen dat de maatregelen van de expertencommissie, onder meer de zonering van vervuilde gronden en dat bepaalde terreinen bedekt worden, afdwingbaar worden.  Per overtreding willen de organisaties een dwangsom van 250.000 euro. 

“Werken mee aan oplossing”

Karl Vrancken 

Karl Vrancken ©  BELGA

De verweerders gaven aan dat de maatregelen nu al voor een groot deel geïmplementeerd worden. “Ons een dwangsom opleggen is onnodig”, klonk het tijdens het pleidooi. “Wij werken mee aan de oplossing. Bovendien zijn de richtlijnen van de commissie Vrancken vaag en is de afdwingbaarheid ervan juridisch onmogelijk te implementeren.”

Daar is Grondrecht het niet mee eens. “Het is waar dat wij ook specifiekere richtlijnen hadden gewenst, maar de maatregelen die nu op tafel liggen zijn wel voldoende duidelijk om bindend te worden opgelegd door de rechter”, zegt woordvoerder Jonas Vernimmen. “Het is ons bovendien allesbehalve om het geld van die dwangsommen te doen. We willen gewoon dat de maatregelen nageleefd worden.” 

“Wij zijn niet de vervuiler”

De advocaten van Lantis en Rinkonien verbaasden er zich tijdens de zitting over dat de eisers hen en niet 3M voor de rechter slepen. “Wij zijn niet de vervuiler, we zoeken net een oplossing voor de vervuiling die 3M heeft veroorzaakt.” 

Grondrecht erkent dat er bij de werken mogelijk al maatregelen worden toegepast. “Maar daar is geen transparantie over”, zegt Vernimmen. “Noch wij, noch de overheid hebben een duidelijk beeld van hoe daar gewerkt wordt.”

Bovendien blijft 3M niet buiten schot. “Daar loopt een aparte strafvordering voor. Hier gaat het om de werken, en daar is Lantis nu eenmaal beheerder van”, zegt Vernimmen.

3M werd in deze zaak overigens gedagvaard door Lantis zelf. Het bedrijf krijgt tijdens de volgende zitting op donderdag 2 december het woord.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio