©  BELGA

Gedeeltelijke veroordeling en zes maanden cel met uitstel: lees hier het integrale vonnis in de Zaak-De Pauw

Bart De Pauw kent zijn straf. Donderdagochtend las de voorzitter van de rechtbank van Mechelen het vonnis voor in de zaak waarvoor de televisiemaker terecht stond. De Pauw werd aangeklaagd door dertien vrouwen, maar niet al hun tenlasteleggingen werden gehonoreerd. De Pauw werd veroordeeld voor belaging van vijf vrouwen en voor elektronische overlast ten aanzien van één slachtoffer, Helen Perquy, zijn voornamelijke zakenpartner bij productiehuis Koeken Troef!. Voor de overige tenlasteleggingen werd De Pauw vrijgesproken. Zijn uiteindelijke straf: zes maanden gevangenisstraf met uitstel. Lees hier het integrale vonnis.

LEES OOK. Bart De Pauw “heel teleurgesteld” met veroordeling, gaat hij in beroep?

1.

Bart De Pauw werd vervolgd voor twee reeksen van tenlasteleggingen :

- tenlasteleggingen A.1 tot en met A.13 : vervolging voor het misdrijf van belaging (artikel 442bis lid 1 van het strafwetboek)

- tenlasteleggingen B.1 tot en met B.13 : vervolging voor het misdrijf van elektronische overlast (inbreuk op artikel 145 § 3bis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)

2.

De tenlasteleggingen hebben betrekking op dertien dames, waarvan er zich negen burgerlijke partij hebben gesteld. Zij vroegen elk een symbolische schadevergoeding van één euro.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft zich eveneens burgerlijke partij gesteld. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vorderde vanwege Bart De Pauw de terugbetaling van de kosten voor een verslag van een psycholoog.

3.

Bart De Pauw verzocht om de vrijspraak.

4.

De procedurele argumenten van de burgerlijke partijen en Bart De Pauw werden afgewezen.

5.

Van de tenlasteleggingen inzake het misdrijf van elektronische overlast werd de tenlastelegging B.6 ten aanzien van Helen Perquybewezen verklaard, met een beperking van de incriminatieperiode. Voor de overige tenlasteleggingen inzake elektronische overlast werd Bart De Pauw vrijgesproken.

6.

Volgende tenlasteleggingen inzake het misdrijf van belaging werden bewezen verklaard :

- De tenlasteleggingen A3, A5, A6, A8 en A11 inzake belaging ten aanzien van de dames Liesa Naert, Els Talloen, Helen Perquy, Ellen Lloyd en Ella June Henrard.

De belaging ten aanzien van Liesa Naert werd bewezen verklaard voor één feit op een niet nader bepaalde datum in maart 2007.

Voor wat betreft Helen Perquy, Ellen Lloyd en Ella June Henrard werd de incriminatieperiode beperkt.

Voor de overige tenlasteleggingen inzake het misdrijf van belaging (ten aanzien van de dames Maaike Cafmeyer, Catherine Ongenae, Veerle Pipeleers, Dymphne Poppe, Sybille Dumon, Lize Feryn, Jenka Van de Voorde en Helena De Craemer) werd Bart de Pauw vrijgesproken.

Er werd een gevangenisstraf opgelegd van zes maanden met uitstel gedurende drie jaar.

7.

Aan de dames Liesa Naert, Ellen Lloyd en Ella June Henrard die zich burgerlijke partij hadden gesteld werd wegens de bewezen verklaarde misdrijven van belaging een morele schadevergoeding toegekend van één euro, te vermeerderen met intresten en een rechtsplegingsvergoeding.

De burgerlijke vordering van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd onontvankelijk verklaard.

De overige burgerlijke vorderingen werden ongegrond verklaard gelet op de vrijspraak voor de tenlasteleggingen waarop deze burgerlijke vorderingen geënt waren.

 joro