Het actiecomité dat bezwaar heeft ingediend tegen de aanleg van nieuwe padelvelden in Maria-ter-Heide. 

Het actiecomité dat bezwaar heeft ingediend tegen de aanleg van nieuwe padelvelden in Maria-ter-Heide. © Jan Brys

Buurtbewoners dienen bezwaar in tegen aanleg twee padelvelden

Brasschaat -

Tennisclub SOC in Maria-ter-Heide wil twee nieuwe padelvelden aanleggen. Ze kregen hiervoor een vergunning van de gemeente, maar de buurtbewoners vrezen voor overlast op verschillende vlakken en hebben daarom bezwaar ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie.

De club kreeg de goedkeuring van het gemeentebestuur omdat aan de voorwaarde van een geluidsmuur werd voldaan. Maar de buurtbewoners vinden dat totaal ontoereikend. Ze hebben zich dan ook verenigd in een actiecomité. “We zijn principieel niet tegen padelvelden, maar we maken ons toch wel zorgen over de gevolgen van de eventuele aanleg. De geluidsmuur die wordt gepland, is bijvoorbeeld totaal ontoereikend. Er wordt slechts aan één kant een muur geplaatst. Alleen de lengte en hoogte worden vermeld, voor de rest geen enkele specificatie. Deze muur beschermt alleen de woningen in de Burletheide en niet die in de Beelenlei, noch de appartementen aan de Bredabaan en die aan de Brechtsebaan. Verder zal het verlenen van een vergunning ook een impact hebben op de mobiliteit. De ontsluiting gebeurt langs de Bredabaan. Daar bevindt zich een basisschool. Veel kinderen maken er gebruik van het trottoir en het fietspad. De bezoekers van de padelvelden moeten die zone kruisen. Ten slotte is er de lichthinder. Het gebruik van de padelvelden zal dat probleem nog vergroten. We verwachten bijkomend licht tot in de slaapkamers van de woningen aan de Burletheide. We vinden het ook niet kunnen dat de gemeente steeds heeft geweigerd om met ons aan tafel te zitten. We moesten het zelf maar regelen met de club. Wij vertegenwoordigen hier wel 100 wooneenheden. Op 8 december zal de bestendige deputatie een uitspraak doen”, zegt het actiecomité nog.

Voorzitter van de tennisclub Leo Samsom wil een en ander nuanceren. “Met deze padelvelden willen wij ervoor zorgen dat onze leden hier blijven. Ze komen tussen de voetbalvelden te liggen. De mensen in de buurt moeten geen schrik hebben, de padelhype is trouwens al over haar hoogtepunt. We gaan niet voor 10u beginnen en zullen stoppen om 21u. Ik denk dat ons dossier volledig in orde is. We zitten echt niet tegen de tuinen van de omwonenden. De verlichtingspalen aan de padelvelden zullen zes meter hoog zijn. Wij zijn hier overigens al 50 jaar aanwezig, hé.” (jbr)

Vastgoed

Jobs in de regio