De oude bedrijfsgebouwen aan de Rode Leeuwlaan zouden gesloopt worden. 

De oude bedrijfsgebouwen aan de Rode Leeuwlaan zouden gesloopt worden. © Filip Spoelders

Aanvraag voor ontwikkeling KMO-park tussen Deurnestraat en Rode Leeuwlaan

Mortsel -

Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor de mogelijke ontwikkeling van een KMO-park in het gebied tussen de Deurnestraat en de Rode Leeuwlaan. Het park zou vijf gebouwen met in totaal 36 units gaan bevatten.

Filip Spoelders

De vergunningsaanvraag komt van GEM Corporation uit Kapellen dat onder andere gespecialiseerd is in het ontwikkelen van KMO-units. Het wil de oude bedrijfsgebouwen van Heynen aan de Rode Leeuwlaan en Lambrechts Hout aan de Deurnestraat slopen om er nieuwe units te bouwen. In de plannen gaat het over 36 KMO-units die over vijf gebouwen worden verdeeld.

De ontwikkelaar kiest voor kleinere units, zodat de prijzen haalbaar zijn voor starters. Het plan beantwoordt aan de grote vraag van kleine zelfstandigen naar geschikte ruimten. Op de site zou ook plaats zijn voor 115 parkeerplaatsen voor wagens en 183 fietsenstallingen.

Verkeersdruk

Met rond het terrein straten als Rode Leeuwlaan, Deurnestraat, Pansgatelaan en Halmrodelaan zijn er natuurlijk veel buren die nabij het op til staande project wonen. Sommigen maken zich zorgen om de plannen omdat de toegangswegen zich in de Deurnestraat en de Rode Leeuwlaan zullen bevinden. “De Deurnestraat is nu al een drukke weg met twee spoorlijnen en de luchthaven van Deurne in de nabijheid. Daarnaast is de Rode Leeuwlaan een woonstraat die geen bijkomende verkeersdruk kan slikken.”

Een aantal bewoners gaat zich verder informeren om na te gaan of ze gegronde bezwaren kunnen indienen. Dat op het terrein ook een aantal bomen moet verdwijnen voor de units is een bijkomend punt.

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Livia Moreau (Open Vld), kan zich nog niet uitlaten over het dossier. “Het openbaar onderzoek is lopende, waardoor het dossier nog niet op het schepencollege is geweest. Ik kan alleen bevestigen dat dit gebied als KMO-zone staat aangeduid.”

Brouwerij

In de gebouwen waar vroeger Heynen zat, huist nu brouwerij De Mortselarij. De zaakvoerders wisten dat het om een tijdelijke locatie ging. “We hopen onze gebouwen uiteraard nog even te kunnen gebruiken. Alles hangt af hoe het traject van de vergunningen loopt. In ieder geval bestuderen wij alvast enkele opties voor het moment dat we daadwerkelijk moeten verhuizen”, reageert Frédéric Keusters.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 14 december.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio