©  BELGA

Vincent Van Peteghem komt topvoetbal toch nog tegemoet met fiscale korting, maar Pro League heeft “andere visie”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) trekt het maximale fiscale voordeel per club terug op van vier naar twaalf miljoen euro. Dat geld kan wel enkel nog dienen voor jeugd en infrastructuur.

san, Vincent Van GenechtenBron: BELGA

De topvoetbalclubs stonden een paar weken geleden onmiddellijk op hun achterste poten toen het plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bekendgemaakt werd. Hij wilde het belastingvoordeel voor de topclubs in eerste instantie beperken tot maximaal vier miljoen euro vanaf 2022, om zo ook in lijn te zijn met de Europese staatssteunregels. Maar na intensief gelobby van de sportsector wordt dat bedrag nu toch nog opgetrokken naar twaalf miljoen euro.

“We zetten zo stappen in de goeie richting, maar ik begrijp dat zo’n grondige ingreep moeilijk is van vandaag op morgen”, verduidelijkte Van Peteghem dinsdag zelf in Het Laatste Nieuws. “Het is wel de bedoeling dat we op termijn evolueren naar conformiteit met de Europese wetgeving.”

Jeugd en stadions

Zoals aangekondigd komen er wel specifieke voorwaarden waar de voetbalclubs zich aan zullen moeten houden bij het besteden van dat geld. Want op dit moment wordt dat vooral gebruikt om steeds hogere lonen van buitenlandse spelers in het eerste elftal te bekostigen. Dat leidde tot een vicieuze cirkel van steeds hogere lonen en een steeds hogere korting op de bedrijfsvoorheffing.

Dat voordeel wordt nu geplafonneerd op twaalf miljoen euro waarvan de clubs zes miljoen euro aan opleidingssteun kunnen investeren en zes miljoen aan infrastructuurwerken, zoals de stadions. De clubs zullen die bedragen nu ook voor de volle honderd procent moeten verantwoorden.

Toch werden ook die voorwaarden nog wat bijgeschaafd. Zo was het in het oorspronkelijke voorstel de bedoeling om de fiscale korting in de jeugdopleiding enkel te gebruiken voor spelers jonger dan 23 jaar, die minstens vier jaar in de eigen jeugd waren opgeleid. Na kritiek van de Raad van State wordt dat nu opengebroken en zullen ook lonen van jonge buitenlandse spelers onder de 23 jaar betaald kunnen worden met de korting. Dat wordt wel beperkt tot 86.592 euro bruto per speler per jaar.

Los daarvan werkt Van Peteghem ook aan een regeling om misbruiken tegen te gaan met verhuurconstructies van spelers richting het buitenland. Zo’n verhuurde spelers konden in België nog altijd genieten van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing.

Het voorstel van Van Peteghem moet nu wel nog besproken worden binnen de regering.

 

 ©  BELGAIMAGE

Pro League heeft “andere visie”

De Pro League meldt dat ze kennis heeft genomen van de nieuwe teksten van Minister Van Peteghem. “Het Belgisch profvoetbal begrijpt en aanvaardt de vraag van de overheid om de belangrijke budgettaire bijdrage van 43 miljoen euro te leveren. Dit bedrag vertegenwoordigt desalniettemin meer dan 11% van onze pre-covid jaaromzet”, klinkt het.

“De Auditeur-Generaal voor de licenties heeft de totale impact van de nieuwe teksten van minister Van Peteghem begroot op minstens 27 miljoen euro. Die 27 miljoen is samengesteld uit meerdere componenten: 7 à 9 miljoen euro waarover geen discussie meer bestaat, maar daarnaast een aanpassing van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing waar wij een andere visie op hebben.”

De Pro League vreest dat de maatregelen zowel kleine als grote clubs midscheeps kunnen treffen in hun begrotingen en overlevingskansen. Het is volgens hen voorspelbaar dat de investeringen in de jeugd eerder zullen teruglopen dan stijgen.

“Kortom, wij pleiten voor een eenvoudigere benadering die dichter bij de bestaande regeling staat, en slechts één element wijzigt teneinde de budgettaire doelstelling te realiseren. Hiervoor hebben wij de volgende concrete, niet-cumuleerbare alternatieven aangereikt aan minister Van Peteghem en zijn kabinet :

Alternatief 1: aanpassing van de leeftijd waaronder geen bestedingsplicht vereist is van 26 naar 23 jaar. Dit ligt volledig in lijn met de maatschappelijke doelstelling van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, namelijk jeugdopleiding. Deze maatregel heeft een impact van 6,5miljoen

Alternatief 2: aanpassing van het percentage van vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing van 80% naar 75% per Koninklijk Besluit. Dit heeft een impact van 7 miljoen.

Ons voorstel is verder onderbouwd door het feit dat wij ons, hierin gesteund door experten ter zake, ernstige zorgen maken over de juridische gevolgen van de teksten in een Europees wettelijk perspectief. Deze complexe juridische materie is des te meer belangrijk aangezien tekstwijzigingen aansprakelijkheidsrisico’s van clubs en overheid kunnen doen ontstaan. Wij hebben deze bezorgdheden ook transparant gedeeld met de Minister en zijn kabinet.”