Het toekomstbeeld van het postgebouw met assistentiewoningen. 

Het toekomstbeeld van het postgebouw met assistentiewoningen. © JW Architecten

Vormfout noopt tot nieuw openbaar onderzoek herbestemming site postgebouw aan Drie Eikenstraat

Edegem -

De plannen om het verouderde postgebouw aan de Drie Eikenstraat in Edegem om te vormen tot een nieuw pand voor bpost met assistentiewoningen liggen op tafel. Maar vanwege een procedurele vormfout moet het openbaar onderzoek worden overgedaan.

Filip Spoelders

Pas na het openbaar onderzoek kan het Lokaal Bestuur Edegem een oordeel vellen over de bouwvergunning. De termijn van dat onderzoek is evenwel verlengd. “Dat komt doordat de gele affiche die het openbaar onderzoek aankondigt, niet volgens de voorgeschreven richtlijnen werd opgehangen. Deze moet zeer goed zichtbaar zijn voor personen die een opmerking of een bezwaarschift willen indienen. De affiche plakte bijvoorbeeld niet evenwijdig met de rijbaan, maar ze stond er loodrecht op. Dat is een vormfout tijdens de procedure. Daarom worden alle termijnen verlengd en moet er automatisch een nieuw openbaar onderzoek komen”, legt schepen voor Omgeving, Albert Follens (N-VA) uit.

Het huidige postgebouw aan de Drie Eikenstraat.

Het huidige postgebouw aan de Drie Eikenstraat. © Filip Spoelders

Als de bouwvergunning in orde komt, zal de Drie Eikenstraat een stevige vernieuwing kennen. Het oude postkantoor wordt dan afgebroken om plaats te maken voor een veelzijdig gebouw. De nieuwbouw zal niet alleen gebruikt worden door bpost. Er zal eveneens ruimte komen voor twintig assistentiewoningen. Deze worden verdeeld over twee verdiepingen.

Een polyvalente ruimte krijgt een opdeling met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor de bewoners en een plek waar diezelfde bewoners maar ook bezoekers iets kleins kunnen eten of iets drinken. De zaal moet trouwens uitzicht geven op het domein van kasteel Hof ter Linden. Ook een fietsenstalling, met twintig plaatsen voor de bewoners en tien voor de bezoekers, staat gepland.

De voorgevel van het mogelijk nieuwe postgebouw.

De voorgevel van het mogelijk nieuwe postgebouw. © Toekomstbeeld JW Architecten

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio