Het Antwerps schepencollege wil een negatief advies geven aan een fietsstraat in de Turnhoutsebaan, maar het district Borgerhout geeft zelf een positief advies. © Patrick De Roo

Open Vld-schepen Marinower gaat in tegen coalitiepartners en blijft wel achter fietsstraat Turnhoutsebaan staan: “Dit zijn géén verfpotmaatregelen”

Antwerpen, Borgerhout -

Op de banken van het schepencollege ligt vrijdag normaal een negatief advies voor de plannen om van de Turnhoutsebaan in Borgerhout een zone 30 en fietsstraat te maken. Antwerps schepen Claude Marinower (Open Vld) is niet van plan om dat advies goed te keuren. “Ik ben wel overtuigd dat een fietsstraat de verkeersveiligheid zal verhogen”, zegt Marinower.

Elien Van Wynsberghe, Sacha Van Wiele

De Turnhoutsebaan is een gewestweg en het is daarom dat het Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) was die begin deze maand een aangepast verkeersreglement opstelde. Met een zone 30 en fietsstraat wil ze de verkeersveiligheid in deze straat verhogen. Dit verkeersreglement wordt nu voorgelegd aan de stad Antwerpen voor een niet-bindend advies.

LEES OOK: Turnhoutsebaan krijgt als fietsstraat herkenbaar rood wegdek

In het ontwerp van collegebesluit staat een negatief advies. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is gekant tegen de plannen van Vlaams minister Peeters. Hij wordt daarin bijgetreden door de Antwerpse politie, die eerder al een negatief advies gaf. Met een fietsstraat ontstaat volgens de politie een “verkeerssituatie met schijnveiligheid”.

LEES OOK: Antwerpse politie negatief over fietsstraat in Turnhoutsebaan: “Verkeerssituatie met schijnveiligheid”

Het punt stond vorige week vrijdag al op de agenda van het Antwerpse schepencollege, maar werd verdaagd. De belangrijkste reden was de afwezigheid van schepen Kennis. Hij liep zware verwondingen op na een val met de fiets de dag voor het schepencollege.

LEES OOK: Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) loopt neusbreuk en barst aan oogkas op na val met de fiets

Geen verfpotmaatregelen

Ook politiek moet er tussen de coalitiepartners nog enkele zaken worden uitgeklaard. Open Vld-schepen Marinower is duidelijk. “Als er een negatief advies op tafel ligt over het nieuwe verkeersreglement voor de Turnhoutsebaan, dan stem ik in het schepencollege tegen”, zegt Marinower. “Mijn partij en ik zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die minister Peeters wil nemen in de Turnhoutsebaan de verkeersveiligheid zeker gaan verhogen. De snelheid wordt beperkt naar 30 km/u en er komt een trajectcontrole. Ik betwist dat het hier om verfpotmaatregelen zou gaan.”

De schepen onderstreept verder nogmaals dat het hier om maatregelen gaat in aanloop van de volledige heraanleg van de Turnhoutsebaan. Minister Peeters heeft daarover volgens Marinower al duidelijke engagementen genomen.

“Ik vraag de collega’s om geen negatief advies te geven, maar een positief advies met voorwaarden”, zegt Marinower. “De voorwaarde is dan dat er zekerheid komt rond de handhaving.”

Een tegenstem van Marinower gaat op het einde van de rit niet veel veranderen, omdat een schepencollege bij meerderheid collegiaal beslist.

Negatief advies Vooruit

Schepen Claude Marinower. © WAS

Zo heeft Vooruit geen bezwaar tegen een negatief advies. Volgens de socialisten zou een zone 30 en een fietsstraat zonder extra ingrepen de verkeersonveiligheid op de Turnhoutsebaan alleen maar verhogen. De partij heeft het wel moeilijk met de toon van het advies. De tekst van het advies wordt momenteel in die zin ook herschreven.

Voorwaarden

Het Borgerhouts districtscollege geeft wel een positief advies aan de plannen voor de Turnhoutsebaan, maar koppelt er een aantal voorwaarden aan. Zo moet er een duidelijke en leesbare inrichting komen van de fietsstraat. De snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur moet helder worden aangeduid. Er is een consequente handhaving nodig op het inhaalverbod, het verbod op dubbel parkeren en op de snelheidsbeperking. Sluipverkeer in de omliggende straten als gevolg van de nieuwe inrichting moet worden vermeden. Er zijn bijkomende laad- en loszones nodig in de parkeerstrook. Het districtsbestuur wil ook dat er actief naar een alternatieve stopplaats wordt gezocht voor private busmaatschappijen die nu over de Turnhoutsebaan naar het Koningin Astridplein rijden.

Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel. © Jan Van der Perre

“Op vraag van het district wordt de zone 30 overigens uitgebreid naar het laatste stuk van de Turnhoutsebaan binnen de Singel en naar het laatste stuk Stenenbrug. Dat zat niet in het eerste plan”, zegt Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen