Het kruispunt van de Pater Domstraat en de Kapelstraat. De nieuwe verkaveling zou op de akker achter de fietsers komen. 

Het kruispunt van de Pater Domstraat en de Kapelstraat. De nieuwe verkaveling zou op de akker achter de fietsers komen. ©  kma

Nieuwe verkaveling op hoek Kapelstraat roept nog veel vragen op: “Parkeerdruk dreigt”

Broechem -

Op de gemeenteraad van Ranst werd druk gediscussieerd over de verkavelingsaanvraag van Matexi voor 24 eengezinswoningen op de hoek van de Kapelstraat en de Pater Domstraat in Broechem (Ranst). Het agendapunt over het wegentracé werd uiteindelijk teruggetrokken tot er meer duidelijkheid is over bepaalde bezorgdheden van de oppositie.

Kristin Matthyssen

Matexi Projects nv en Matexi Antwerpen dienden een verkavelingsaanvraag in voor een lap grond aan de hoek van Kapelstraat en Pater Domstraat in Broechem. De grond wordt verdeeld in 24 loten voor eengezinswoningen en gemeenschappelijke en openbare delen.

Binnen de twee jaar na de definitieve oplevering moet alle aangelegde infrastructuur gratis aan de gemeente worden overgedragen, samen met de overdracht van de gronden binnen het goedgekeurde stratentracé. Buurtweg 17 wordt verlegd overeenkomstig het ingediende plan.

Dinsdag werd enkel de goedkeuring van wegtracé ter stemming gelegd, maar vanuit de oppositie kwamen veel vragen. “Het is een groot dossier dat vier keer in de Gecoro besproken werd”, zegt Tine Muyshondt (CD&V). “Een van de grootste bezwaren is de zichtbaarheid aan het kruispunt. Waarom kunnen de voortuinen niet groter zodat de zichtbaarheid op het kruispunt beter is? Werd dit zo opgenomen?”

Het kruispunt. 

Het kruispunt. ©  kma

CD&V maakte zich verder zorgen over het feit dat er slechts één carport per woning staat ingepland. De fractie vreest dat veel tweede auto’s op de straat geparkeerd gaan worden. “Als dat het geval is zal je niet meer naar het kerkhof in Broechem moeten komen. In het weekend is er al soms parkeerdruk van woonzorgcentrum Czagani.”

Schepen Luc Redig (Groen) wees erop dat het hier enkel over het wegtracé ging en dat het schepencollege in een latere fase over de omgevingsvergunning moet oordelen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de bezwaren. De oppositieraadsleden vinden echter dat je de twee niet los van elkaar kan zien. Volgens Fernand Bossaerts (CD&V) is ook de voorziene parkeerstrook en het fietspad in de Kapelstraat te smal. “Een voorbeeld van hoe het niet moet”, klonk hij zelfs scherp.

Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) besliste om het punt tijdelijk in te trekken en volgende keer opnieuw op de agenda te zetten, vergezeld van een antwoord op alle vragen, onder meer over de aanleg en de breedte van het fietspad. Hij betreurde dat de raadsleden die vragen niet op voorhand hadden doorgegeven. “In het openbaar onderzoek heeft een burger die vragen over de breedte van het fietspad al eens gesteld”, zegt Bossaerts. “Het college had het antwoord intussen moeten kennen.”

De zichtbaarheid is een aandachtspunt. 

De zichtbaarheid is een aandachtspunt. ©  kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio