© atv

Woonblok Linkeroever bijt spits af in strijd tegen opwarming klimaat: kostprijs vier miljoen euro

Antwerpen -

De bewoners van Brabo I, een groot appartementsgebouw op Linkeroever, gaan met de steun van de stad Antwerpen investeren om hun gebouw klimaatvriendelijk te renoveren. “Zeker in het begin was het niet vanzelfsprekend om de bewoners te overtuigen, want het gaat om een bedrag van ruim vier miljoen euro”, zegt Sonja Lorrentop.

Patrick Van de Perre

Lorrentop is voorzitter van de raad van beheer van de vereniging van mede-eigenaars (VME). In het woonblok aan de Charles De Costerlaan wonen 150 gezinnen. Na een aantal gesprekken stemde 88 procent van de eigenaren voor een grondige renovatie, om stap voor stap te voldoen aan de verstrengde klimaateisen.

“Het is natuurlijk een flinke investering. De geplande gevelrenovatie van het gebouw zal ongeveer vier miljoen euro gaan kosten. Het financiële en technische advies van de stad is een flinke hulp geweest om eigenaars over de streep te trekken. Bovendien kunnen we rekenen op subsidies en renteloze leningen”, zegt Sonja Lorrentop.

Uitstoot CO2 halveren tegen 2030

De stad Antwerpen wil bewoners van grote verouderde appartementsgebouwen stimuleren om hun gebouw aan te passen aan de nieuwe klimaateisen. Brabo I is één van de eerste projecten die start met de werken. In het totaal zijn er in Antwerpen vijftien dossiers gestart, goed voor 1.173 woningen.

Sonja Lorrentop: “De renovatie is goed voor het klimaat en de bewoners. Met de steun van de stad moet voor iedereen betaalbaar blijven.” 

Sonja Lorrentop: “De renovatie is goed voor het klimaat en de bewoners. Met de steun van de stad moet voor iedereen betaalbaar blijven.” © Joris Herregods

“Antwerpen telt veel verouderde, grote appartementsgebouwen die een klimatologische make-over kunnen gebruiken. De klimaatwinst van deze renovatieprojecten is gigantisch. Ze verzekeren de financiële waarde van het patrimonium en helpen de Antwerpse klimaatdoelen te realiseren”, zegt schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit).

Tegen 2030 wil de stad de uitstoot van CO2 op haar grondgebied minstens halveren en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Een kwart van de uitstoot in 2019 wordt veroorzaakt door de Antwerpse huishoudens. In Antwerpen bevindt 71% van de woningen zich in een appartementsgebouw in mede-eigendom.

Toch meedoen of verkopen

Omdat twee derde van de eigenaars van het appartementsgebouw op Linkeroever instemde met de gevelrenovatie, starten de werken volgend najaar. De 12 procent die niet akkoord gaat met de renovatie zal weinig of geen andere keuze hebben dan toch mee te investeren of hun appartement te verkopen.

“Daar staat tegenover dat we voor iedere eigenaar een individueel financieel plan opgesteld hebben. Het gaat om lange termijninvesteringen, waarbij veel mensen een beroep kunnen doen op subsidies en renteloze leningen”, zegt Britt Berghs, de renovatiecoach van de stad Antwerpen.

Dat moet ervoor zorgen dat de renovatie voor iedereen betaalbaar is. “Deze operatie is voor elke eigenaar een verbetering en de waarde van het appartement stijgt”, vervolgt de renovatiecoach. Ook Sonja Lorrentop gelooft in de samenwerking met de stad.

“Ons gebouw heeft last van betonrot. Ook dat euvel zal tijdens de renovatie aangepakt worden en bovendien worden alle terrassen vernieuwd. Natuurlijk zijn er, om uiteenlopende redenen, mensen die niet in dit verhaal meestappen. Hen willen we alsnog overtuigen.”

 

Gemiddeld dertigduizend euro

De gemiddelde kostprijs voor de gevelrenovatie wordt per appartement geschat op ongeveer dertigduizend euro. In Brabo I kunnen zestig bewoners een beroep doen op een Antwerpse toelage voor de renovatie van hun woning.

Dat is een subsidie van ongeveer negenduizend euro per appartement. De rest van het bedrag moet de eigenaar zelf betalen of al dan niet renteloos lenen. Of iemand in aanmerking komt voor een renteloze lening hangt onder meer af van het inkomen.

De stad Antwerpen geeft prioriteit aan het begeleiden en subsidiëren van mensen in appartementsgebouwen met meer dan twintig woningen en die ouder zijn dan twintig jaar. “Door deze gebouwen aan te pakken kunnen we de grootste winst voor het klimaat maken. Antwerpen heeft zeshonderd van dergelijke gebouwen, reken dus maar uit”, zegt Tom Meeuws.

Na de gevelrenovatie is het de bedoeling dat ook andere zaken in het appartementsgebouw op Linkeroever aangepakt worden. Onder andere de leidingen. “Dat gebeurt in een latere fase om het financieel haalbaar te houden voor de eigenaars. Ook voor de volgende stappen zullen we begeleid worden door de stad en een renovatiecoach”, aldus nog Sonja Lorrentop.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio