Vrouw & Maatschappij ging vrijdag pluchen hondjes afgeven bij verschillende instanties. ©  rr

Vrouw & Maatschappij vraagt aandacht voor gevolgen intrafamiliaal geweld bij kinderen

Zoersel -

De dames van Vrouw & Maatschappij (V&M) van de CD&V-afdeling van Zoersel overhandigden vrijdag pluchen hondjes aan het onthaal van de gemeente, de sociale dienst van het OCMW, de lokale politie en een aantal zorgverstrekkers. Hiermee willen zij intrafamiliaal geweld onder de aandacht brengen en wijzen op de problematische gevolgen ervan voor kinderen.

Kristin Matthyssen

25 november staat ieder jaar in het teken van de Internationale dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen. Op die dag dragen mannen en vrouwen over de hele wereld een wit lintje om zich af te zetten tegen geweld op vrouwen en hun steun te betuigen aan vrouwen die hier al mee te maken kregen. Naar goede gewoonte grijpt ook Vrouw & Maatschappij deze dag aan om de aandacht te vestigen op een specifiek aspect van gendergerelateerd geweld. Dit jaar staan daarbij de kinderen centraal.

Hulplijn 1712

Tijdens de coronacrisis eerder dit jaar rapporteerden de media reeds over het stijgend aantal gevallen van intrafamiliaal geweld. Dat weerspiegelde zich onder meer in het aantal oproepen bij hulplijnen rond geweld. Hulplijn 1712, de professionele hulplijn voor burgers met vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling, kreeg vooral tijdens de eerste lockdown opvallend meer oproepen, in het bijzonder over partnergeweld en kindermishandeling. Er is sprake van een stijging van 49% van het aantal oproepen en een stijging van 53% van het aantal gemelde personen. En dat terwijl de omvang van intrafamiliaal geweld al zeer groot was voor de coronacrisis.

In meer dan 40% van de situaties van partnergeweld is er minstens één kind getuige van de gewelddaden gepleegd op één van de ouders. Deze kinderen worden vandaag zelden erkend als slachtoffer en worden vaak over het hoofd gezien bij het nemen van de juiste maatregelen. Getuige zijn van geweld op een jonge leeftijd heeft nochtans verstrekkende en ernstige gevolgen op de psychische en emotionele toestand en de toekomst van een kind.

“Recent wetenschappelijk onderzoek toont zelfs aan dat de gevolgen bij kinderen en jongeren die getuige zijn van geweld even ernstig kunnen zijn als bij kinderen en jongeren die rechtstreeks slachtoffer zijn van geweld”, zeggen Chris Gonnissen, voorzitster van Vrouw en Maatschappij Zoersel, Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid en schepen voor welzijn (CD&V) in Zoersel en Marlies Caeyers. “Deze traumatische ervaringen kunnen er onder andere voor zorgen dat kinderen te maken krijgen met ontwikkelingsstoornissen en het geweld gaan herhalen als volwassene.

Katrien Schryvers met een pluchen hondje. ©  rr

Een belangrijke actor bij de preventie en detectie van intrafamiliaal geweld is hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling geven daar advies en verwijzen slachtoffers en hun omgeving door naar de juiste hulpverleningsinstanties. Kinderen kunnen bovendien ook terecht bij de chatlijn nupraatikerover.be, die specifiek gericht is op kinderen die te maken krijgen met geweld, en bij de algemene hulplijn Awel. “De bekendmaking van deze hulplijnen is een voortdurende en belangrijke opdracht”, aldus Katrien Schryvers.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio