Koen Fasseur

Kapelsesteenweg gaat in 2023 volledig op de schop

Brasschaat/Ekeren -

De Kapelsesteenweg, ook wel N11 genoemd, gaat in 2023 onder de schop. Het stuk tussen basisschool De Witte Merel en de Floris Verbraekenlei wordt volledig heraangelegd om de doorstroming vlotter en veiliger te maken.

Het is een dossier dat al enkele Brasschaatse legislaturen meegaat. Vorig jaar beslisten Ekeren en Brasschaat de zaak prioritair te behandelen.

“We zitten nog maar in een fase. Er is een startnota opgemaakt die moet leiden tot de aanpak van 2,8 kilometer met 17 kruispunten. Belangrijk is dat we overal in beide richtingen een breed fietspad aanleggen. De zijstraten worden ondergeschikt aan de Kapelsesteenweg en we gaan voor een uniforme snelheid van 50 kilometer per uur”, legt Brasschaats schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA).

 

 ©  koen fasseur

“Het nieuwe fietspad zal overal twee meter breed zijn, er komt ook nog een schrikzone van een halve meter. Op sommige plaatsen ligt het fietspad een beetje verhoogd. Er wordt veel aandacht besteed aan de oversteekbewegingen die de fietsers en voetgangers moeten maken. Waar kan, wordt gewerkt met een haventje op de oversteek. Fietsers zullen conflictvrij kunnen oversteken. Op sommige kruispunten is dat niet eenvoudig. Denk maar aan de kruispunten Kapelsesteenweg-Donksesteenweg en Molenweg-Kapelsesteenweg. De Molenweg zou een mobipunt kunnen worden, een plek waar verschillende vormen van openbaar samenkomen. Het groen langsheen het traject zal ook zo veel mogelijk behouden blijven”, vervolgt Fonteyn.

In het voorjaar van 2022 hoopt men klaar te zijn met de plannen om dan met de uitvoering te starten in 2023. Handelaars en buurtbewoners worden zo veel mogelijk betrokken in dit project.

 

 ©  koen fasseur

(jbr)

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio