Een ontwerpbeeld van het gebouw, gezien vanop de Schelde. ©  CMB

Groen licht voor Maritieme Campus: “Meer dan 500 mensen zullen hier werken aan de toekomst van de scheepvaart”

Antwerpen -

De omgevingsvergunning voor de Maritieme Campus Antwerpen is goedgekeurd. Vanaf 2024 zullen er op de campus, die op het bedrijventerrein Blue Gate komt en vlak naast de Hobokense Polder wordt gebouwd, meer dan vijfhonderd mensen werken.

Christof Willocx

Op de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) zullen verschillende Belgische en buitenlandse bedrijven aan innovaties in de scheepvaart werken. De campus is een initiatief van de Antwerpse rederij CMB, die de plannen al in januari al uitgebreid in Gazet van Antwerpen voorstelde.

Woensdag heeft het Antwerpse stadsbestuur een omgevingsvergunning aan het project toegekend. “We hadden onze aanvraag voor die omgevingsvergunning in maart teruggetrokken, omdat we voldoende tijd wilden hebben om de effecten van dit project op de stikstofuitstoot uit te leggen”, zegt Bart Huybrechts, manager van CMB en projectverantwoordelijke voor de Maritieme Campus Antwerpen.

LEES OOK: Nieuwe vergunningsaanvraag voor Maritieme Campus aan Hobokense Polder, Natuurpunt reageert sceptisch

Bart Huybrechts, projectverantwoordelijke bij CMB. ©  RR

“We deden dat omdat een rechter de vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in de Limburgse gemeente Kortessem had vernietigd, omdat die uitbreiding voor te veel stikstof zou zorgen. Ons project heeft geen grote impact op de stikstofuitstoot, maar dat wilden we door dat arrest over de kippenstal beter beargumenteren”, zegt Huybrechts.

“Dat is inmiddels dus gebeurd. We hebben in onze nieuwe aanvraag ook verduidelijkt dat ons project geen negatieve impact op vogels zal hebben. Het gebouw dat we op de campus willen zetten, is 49 meter hoog en heeft zonneweringen en UV-stickers, die ervoor zorgen dat vogels niet tegen de ramen van ons gebouw zullen vliegen.”

Onderhandelingen starten met bedrijven

Nu de vergunning er is, kan CMB volop onderhandelen met Belgische en buitenlandse bedrijven die naar de campus willen komen. “De bouw van de campus start in het voorjaar van 2022. Begin 2024 willen we de campus openen”, zegt Bart Huybrechts. “Er zullen 500 tot 600 mensen werken aan de toekomst van de scheepvaartindustrie. Het gaat om grote bedrijven, start-ups, academici en allerlei andere actoren uit de scheepvaart. We willen bijvoorbeeld manieren bedenken om schepen koolstofvrij te maken en om ze met minder bemanning of zelfs zonder bemanning te laten varen.”

Zo zal het gebouw eruitzien. ©  RR

Volgens Bart Huybrechts is het hoogst uitzonderlijk dat de crème de la crème van de scheepvaartindustrie op één plaats samenkomt. “Dit project is bijna uniek in de wereld”, zegt hij.

Op de site van de Maritieme Campus Antwerpen zal ook plaats zijn voor lopers en fietsers. Er komt ook een uitkijkpunt waarop iedereen vanop zo’n zestien meter hoogte over de Schelde naar de skyline van Antwerpen kan kijken.

Natuurpunt overweegt beroep

Natuurpunt Hobokense Polder vzw betreurt dat de Maritieme Campus Antwerpen een omgevingsvergunning heeft gekregen. “Wij verzetten ons niet tegen de intenties van dit project, maar de locatie is wel zeer aanvechtbaar. Het project wordt volledig omgeven door de Hobokense Polder”, zegt Natuurpunt. De geplande hoogbouw zal via licht- en lawaaihinder een zeer grote belasting betekenen voor dit erkend natuurgebied.”

Natuurpunt gaat de beslissing grondig bestuderen. “Mogelijk zullen we beroep aantekenen bij de provincie Antwerpen. Dat beroep zou de uitvoering van de vergunning schorsen”, zegt Natuurpunt.

Vastgoed

Jobs in de regio