©  BELGA

Demir geeft geen vergunning voor gascentrale in Vilvoorde, Almaci reageert scherp: “Triest hoogtepunt in sabotagepolitiek van N-VA”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een omgevingsvergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Dat meldt haar kabinet via een persbericht. Tegelijkertijd heeft de minister wel een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de vernieuwing van de gasinstallatie aan de Gentse Ringvaart in Wondelgem. Voor Engie Electrabel komt de beslissing als een verrassing, Groen-voorzitter Meyrem Almaci reageert ontevreden.

evdg

Minister van Omgeving Zuhal Demir wees de aanvraag van NV Electrabel af. Het bedrijf wou een nieuwe STEG-centrale met een vermogen van 875MW in Vilvoorde, ter vervanging van de bestaande gascentrale van 397MW. Afgelopen zomer al weigerde de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant (CD&V, Open VLD, N-VA) de omgevingsvergunning, maar Electrabel ging in beroep zodat het dossier bij minister Demir terechtkwam. Ook zij heeft nu beslist de omgevingsvergunning te weigeren.

De aanvraag voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde zou niet voldoen aan de ministeriële instructie rond stikstof. “Op 8 oktober meldde de aanvrager dat hij zich hiervan bewust is en werd met een nieuw dossierstuk aangekondigd dat hij zicht engageert om de ammoniakuitstoot verder te verlagen”, klinkt het in het persbericht. “Er werd echter op geen enkele manier aangetoond hoe men dat zou bereiken. Integendeel, uit het milieueffectenrapport blijkt zelfs dat dit enkel kan mits fundamentele aanpassingen aan de installatie. Die aanpassingen maken echter geen deel uit van het dossier. Louter op aankondigingen kan een vergunning niet gebaseerd worden.”

LEES OOK: Demir weigert al twee gascentrales: “Maar die in Vilvoorde niet vergunnen zou onbegrijpelijk zijn”

“Mijn taak als minister van Omgeving is om op basis van de techniciteiten van dossiers al dan niet te vergunnen. Ik heb helaas moeten vaststellen dat aan de stikstofrichtlijnen niet wordt voldaan”, klinkt het nog. “Als ik het dossier toch zou goedkeuren breng ik de rechtszekerheid van heel wat bedrijven en landbouwers in gevaar. Dat kan men dus onmogelijk van een minister eisen. Vlaanderen zal projecten die voldoen aan onze normen in dat kader altijd een vergunning verlenen, zoals in Gent of zoals onze 410 MW vergunde windturbines sinds ik minister ben. Maar ze moeten er wél aan voldoen.”

Piekverbruik

De aanvraag van Luminus gaat over de vernieuwing van een bestaande gasinstallatie van 390 MW in Wondelgem, aan de Gentse Ringvaart, en een beperkte uitbreiding ervan met 234 MW, bedoeld om alleen in periodes van piekverbruik te draaien. De installatie heeft daarvoor als het ware een soort aan/uit-mechanisme. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (CD&V, N-VA, Groen) verleende een omgevingsvergunning in mei van dit jaar, maar er werd door één omwonende beroep tegen ingediend zodat het dossier bij minister Demir terecht kwam. Zij beslist na een nieuwe adviesronde de omgevingsvergunning onder voorwaarden af te leveren.

De vergunning is wel gebonden aan strenge klimaatvoorwaarden, stelt ze. “Zo moet de installatie uiterlijk tegen 2040 CO2-neutraal zijn, maar dat kan ook vervroegd worden zodra de technologische mogelijkheden terzake voldoende beschikbaar zijn.” Volgens de minister wordt in Wondelgem wél de instructie rond stikstof nageleefd. “Uit het milieuonderzoek blijkt dat de installatie een verwaarloosbaar effect heeft op de stikstofneerslag in nabijgelegen natuur. Dat de installatie geen ammoniak uitstoot, speelt daarbij in het voordeel van de aanvrager.” Ter vergelijking: de geweigerde gascentrales in Dilsen-Stokkem en Tessenderlo zouden elk meer dan 100.000kg ammoniak per jaar uitstoten.

Opvallend: de minister stelt ook geen fan te zijn van een gascentrale in het Gentse, “maar een aanvraag dat voldoet aan de milieuvoorwaarden krijgt nu eenmaal een vergunning”.

Verrassing voor Engie Electrabel

Intussen heeft Engie Electrabel ook al gereageerd. “We hebben de beslissing via de pers vernomen”, zegt woordvoerster Hellen Smeets. “En het besluit is voor ons een grote verrassing, aangezien het advies van de commissie toch positief was.” De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie had eerder deze maand een positief advies opgesteld voor de komst van een gascentrale in Vilvoorde.

Engie Electrabel wil allereerst het negatieve advies bestuderen. “We gaan nu een gedetailleerde juridische analyse van die beslissing maken, zodra we die hebben ontvangen”, zegt Smeets. Het is momenteel nog te vroeg om te zeggen of het bedrijf in beroep gaat, klinkt het.

Rechtsonzekerheid

“Dit is een verrassende uitspraak, want alle indicatoren stonden op groen”, reageert federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). “De flexibele energiecentrale had over de hele lijn tot twee keer een gunstig advies gekregen van de Vlaamse administratie. Dit creëert rechtsonzekerheid voor alle industriële projecten in Vlaanderen.”

Volgens de Groen-voorzitter speelt de N-VA politieke spelletjes. “De sabotagepolitiek van Demir en de N-VA is glashelder. Ook op Europees niveau proberen ze de ambities te blokkeren. Ze spelen politieke spelletjes op kap van de energiezekerheid van alle Belgen en van het klimaat. Wij doen aan politiek om oplossingen te vinden, niet om te blokkeren.”

Als de juridische basis onder haar beslissing ooit wordt weggeslagen, komt Demir, ook de Vlaamse minister van Justitie, onder vuur. Nu al klinken verwijten dat ze om politieke redenen vergunningen weigert. De weigering geeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, de enige in de federale meerderheid die fel tegen de kernuitstap gekant is, wel nieuwe argumenten in handen, net op het moment dat hij had moeten vaststellen dat hij geen steun vindt in de meerderheid. Het schrappen van Vilvoorde betekent bijna het equivalent van een kerncentrale minder. “Is iedereen zich bewust van de risico’s waaraan we ons land blootstellen”, vroeg hij zich dinsdagavond op Twitter af.

Geen vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde 

Geen vergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde ©  BART DEWAELE