Een blanco bodemattest terwijl de problemen rond 3M wel degelijk bekend waren? “Overheid schendt de mensenrechten”

“OVAM heeft geen aanwijzingen dat de grond een risicogrond is en heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.” Zelfs als je nu nog een huis koopt vlak bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht, krijg je die mededeling op het bodemattest. Nochtans zijn er al sinds 2009 saneringen bezig, en was de regering sinds 2017 op de hoogte van problemen. “De overheid schendt hier de mensenrechten: ze moet haar burgers informeren.”

Koen Baumers
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Keuze van de Redactie

MEER OVER