©  belga,

3M valt Zuhal Demir aan in stekelig persbericht: “Werkgelegenheid, Oosterweel en industrie onnodig in gevaar gebracht”

3M reageert op de aanvallen, in het bijzonder die van Vlaams minister Zuhal Demir, met een stekelig persbericht. “De onnauwkeurige verklaringen brengen de werkgelegenheid, het Oosterweel-project en de Belgische industriële sector onnodig in gevaar.”

Dirk Hendricx

Minister Demir had de milieu-inspectie naar Zwijndrecht gestuurd om per direct inzage te krijgen in wat de fabriek vandaag nog precies uitstoot. Bij de dienst viel gisteren te horen dat de inspecteurs informatie meekregen en dat die bestudeerd wordt. Zuhal Demir, die had gedreigd met een (gedeeltelijke) sluiting, zou spoedig met een antwoord komen.

LEES OOK. Minister Demir: “3M moet bewijzen dat het omwonenden niet extra blootstelt aan risico’s, anders moet het de productie stilleggen”

De multinational geeft in zijn reactie aan dat het stilleggen van de productie banen zou kosten, Oosterweel zou vertragen en de toelevering van vitale bedrijven zou lamleggen, een nogal direct dreigement. Sterker nog: “De sluiting van een fabriek zoals 3M in Zwijndrecht zou enorme onzekerheid veroorzaken voor wereldwijde toeleveringsketens en industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaart, transport en halfgeleiderfabricage. Het bedrijfsklimaat in België en Europa kan ernstig verstoord worden.”

3M zegt voorts voluit mee te werken aan een oplossing die goed is voor iedereen. En: “Op basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn wij ervan overtuigd dat de luchtemissies van onze huidige activiteiten niet verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van substanties zoals PFOS in de bloedstalen waar we het vandaag over hebben.” In mensentaal lijken ze hier te zeggen dat ze vandaag geen PFOS meer uitstoten via de lucht. Ze herhalen ook dat nooit negatieve gezondheidseffecten zijn aangetoond bij eigen werknemers en betreuren de nu ontstane, nodeloze onrust.