Buurtbewoners bekijken de plannen tijdens een eerder infomoment. 

Buurtbewoners bekijken de plannen tijdens een eerder infomoment. © Jan Brys

Projectontwikkelaar Scholen Kaart wil toegevingen doen aan protesterende buurt

Brasschaat -

Projectontwikkelaar Van Roey consulteerde zonder medeweten van het gemeentebestuur de buurtbewoners die bezwaren indienden tegen de plannen voor het Scholenproject Kaart. Van Roey wil nagaan hoe de plannen kunnen wijzigen binnen het haalbare.

Bij het Scholenproject Kaart wil het gemeentebestuur twee scholen van verschillende netten op dezelfde site samen grondig renoveren. Om dat mogelijk te maken zouden er 103 wooneenheden worden gebouwd in een formule van publiek-private samenwerking. De bewoners van de wijk Kaart protesteren hier fel tegen en namen al een advocaat onder de arm. Ze organiseerden zich in de vzw Kaart Rond Tafel.

Peter Gestels van Van Roey wilde bij de indieners van de bezwaren nagaan welke wijzigingen er binnen de procedure mogelijk zijn. “Wij hebben niets definitief toegezegd, maar we willen blijven praten en ook horen welke toegevingen er door het actiecomité kunnen worden gedaan.”

Raf Van Gestel was voor de buurt aanwezig op de vergadering met Van Roey. “Wij verschoten een beetje van die bereidheid van Van Roey. Ze willen het aantal wooneenheden met 30 verminderen en de sporthal verkleinen”, zegt hij. Peter Gestels van Van Roey reageert hierop: “Wij hebben niet toegezegd 30 wooneenheden minder te bouwen, dat is voor ons niet haalbaar”

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting bracht Rob Eeman (PVDA) het punt ter sprake. Hij vroeg aan het gemeentebestuur of het op de hoogte was van de consultatieronde met de indieners van de bezwaarschriften.

Een protestactie van de vzw De Kaart Rond Tafel.

Een protestactie van de vzw De Kaart Rond Tafel. © Jan Brys

“Niet op de hoogte”

“Was het gemeentebestuur op de hoogte van deze consultatie en zo ja, waarom was er dan niemand van het gemeentebestuur aanwezig?”, zo vroeg Eeman.

“Het antwoord op al uw vragen is nee”, antwoordde waarnemend burgemeester Philip Cools. “Wij waren hiervan niet op de hoogte en dus ook niet aanwezig. Wij wisten niet dat Van Roey bereid is aanpassingen te doen. We hebben hier ook nog geen standpunt ingenomen, want het debat is nog niet gevoerd en verder doe ik hier geen uitspraken over”, zo reageerde Cools.

“Ik val van mijn stoel”, was de reactie van Eeman. “Het gaat hier over beleidskeuzes. Als de projectontwikkelaar 30 wooneenheden minder wil bouwen, dan zou hij toch nogal een winst hebben gemaakt op die 103 eenheden. Of gaat hij nu de prijzen van de resterende woningen opdrijven? Ik vind dit allemaal zeer verwarrend en heb het gevoel dat de gemeente de regie in dit dossier aan het verliezen is”, besluit Eeman.

De vzw Kaart Rond Tafel is absoluut niet tegen de renovatie van de twee scholen, maar wel tegen de overlast die de 103 wooneenheden met zich zullen brengen. (jbr)

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio