De verkeerslichten in centrum Bonheiden verdwijnen. © Erik van Eycken

Trajectcontroles in maar liefst 22 (!) straten in Bonheiden, en dat bijna zonder kosten voor gemeente

Bonheiden -

De Bonheidense gemeenteraad keurde woensdagavond laat het nieuwe mobiliteitsplan goed. Het introduceert meteen een unicum: via een privaat-publieke samenwerking (PPS) komt er in één ruk in 22 straten een trajectcontrole. De gemeente staat alleen in voor de kosten van een sanctionerend ambtenaar en de elektriciteit.

Erik Van Eycken

Bonheiden is de eerste Vlaamse gemeente die een PPS aangaat voor de aanleg van extra trajectcontroles. Niet min, want vanaf juni volgend jaar worden 22 straten uitgerust met ANPR-camera’s die de snelheid van de automobilist voortdurend in de gaten houden. Vandaag zijn er op het grondgebied ‘slechts’ drie trajectcontroles. Automobilisten kijken vanaf juni dus best uit de doppen.

“De trajectcontroles gelden in straten waar een snelheidsregimes van 30 of 50 kilometer per uur geldt”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld). Wat betekent dit in de praktijk? Privébedrijven zorgen voor de kosten van de installatie en de informatisering van de controles, Bonheiden en de privépartners innen de boetes. “We zijn de eerste gemeente die van dit nieuwe systeem gebruikmaakt”, bevestigt burgemeester Lode Van Looy (BR30).

Voor de trajectcontroles worden ANPR-camera’s ingezet. © Erik van Eycken

 Inkomsten

Per inbreuk betalen overtreders minimaal 53 euro. De maximumboete die de gemeente zelf kan opleggen, is 163 euro (snelheidsovertreding tot 20 kilometer per uur). Rijd je sneller, dan oordeelt het parket. De PPS-partners van TAAS (Trajectcontrole as a service), bestaande uit Trafiroad, Macq Mobility en Intouch, incasseren 24 euro per boete.

“De rest gaat naar de gemeentekas. Anders dan vroeger gaan de inkomsten niet meer naar het federaal boetefonds. We hebben berekend dat we door deze maatregel een aanzienlijke inkomst kunnen realiseren, maar het gaat ons vooral om de verkeersveiligheid. Die zal drastisch verbeteren”, zegt schepen Vanmarcke.

Centrum Bonheiden. © Erik van Eycken

80.000 euro

De schepen haalt aan dat de huidige drie trajectcontroles op Bonheidens grondgebied elk een kostprijs hebben van 180.000 euro. “Daar stonden voor de gemeente geen inkomsten tegenover. Dat verandert dus vanaf volgend jaar. Bovendien staan we niet in voor de technische kennis of het onderhoud van de installaties. De gemeente zorgt alleen voor het elektriciteitscontract en een ambtenaar die de boetes opvolgt.” Een inspecteur van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) staat in voor het nazicht van de automatisch vastgestelde overtredingen.

Zone 30

Het mobiliteitsplan waar jaren aan werd gesleuteld door middel van verschillende participatieve trajecten, is een vormgevend kader. Toch is er naast de trajectcontrole nog een opvallend concreet initiatief. “Het centrum van Bonheiden wordt zone 30 vanaf de Wissel tot aan zaal ’t Kranske. Goed voor enkele honderden meter. Het proefproject dat we zes maanden geleden opzetten bleek een succes, waardoor we beslisten dit definitief te implementeren”, zegt Vanmarcke.

“In een zone 30 is de zwakke weggebruiker koning en beslist hij zelf wanneer en hoe hij oversteekt”, stelt hij. “Het gebeurt vandaag maar al te vaak dat automobilisten verkeerslichten negeren of stilstaan op zebrapaden, wat een gevaarsituatie voor voetgangers en fietsers creëert. Dit zal niet meer gebeuren. Er is ook een positief effect voor de verkeersdoorstroming. Dat bevestigt zelfs De Lijn naar aanleiding van het proefproject.”

Tot slot vermindert volgens de schepen het aantal gemotoriseerde stop- en optrekbewegingen. “Dit komt de luchtkwaliteit in het centrum van Bonheiden ten goede”, zegt Vanmarcke, tevens bevoegd voor Gezonde Lucht. In het centrum verdwijnen bovendien de verkeerslichten.

Schepen Vanmarcke bij de start van het proefproject in maart vorig jaar. Het centrum werd toen zone 30. © Erik van Eycken

N-VA als koele minnaar

Vooral oppositiepartij N-VA bood tijdens de gemeenteraad weerwerk en stemde dan ook tegen het mobiliteitsplan, de zone 30 in het centrum en de invoering van de extra trajectcontroles. “Goed dat er blijvend wordt gewerkt aan de veiligheid, maar onze fractie vindt het onbegrijpelijk dat de oversteek van fietsers en voetgangers op een onbeveiligde manier gebeurt in een zone 30. In het centrum is gemengd verkeer ronduit gevaarlijk gezien de intensiteit, we spreken over twintigduizend voertuigen per etmaal”, zegt fractieleider Guido Vaganée die naast burgemeester in de vorige legislatuur ook bevoegd was voor Mobiliteit.

Hij stelt ook dat het plan niet volgens de regels van de (Vlaamse) kunst verliep. “Het dossier is niet rijp, eerst moet worden afgestemd met Vlaanderen en vervoerregio. Of gaan we een dossier goedkeuren dat over aanzienlijke tijd door hogere instanties wordt teruggefloten?”

Drones

Gemeenteraadslid Wim Van der Donckt (N-VA) stelt zich vragen bij het legale karakter van de trajectcontroles en de manier waarop de inning van de boetes gebeurt. “We geven het consortium van bedrijven vrij spel door ze binnen de dertig dagen een betaalbelofte te maken. Bovendien vinden we als fractie dat 22 straten in Bonheiden een brug te ver is. We vinden ook dat deze maatregel – ook al zijn ook wij bezorgd over de verkeersveiligheid – zijn doel voorbijschiet. Willen we geld kloppen uit de zak van de inwoners? Daar lijkt het op. Ik stel voor om heel ons grondgebied af te bakenen met drones, dan coveren we meteen alle straten”, klinkt het sceptisch.

Bonheiden uit de lucht. © Erik Van Eycken

Geen verkeersmeubilair

De partij Groen, die het mobiliteitsplan mee goedkeurde, wil vooral garanties voor eerder gemaakte beloftes. “Aan onder meer de inwoners uit de Bruinbeekstraat werd op de gemeenteraad onlangs de belofte voor een wegversmalling gedaan. Ik hoop dat we door de invoering van de trajectcontroles geen loze beloftes deden. De inwoners verwachten actie”, luidt het bij Barbara Maes. Eerder gaf schepen Vanmarcke aan dat door de trajectcontroles geen verder ‘straatmeubilair’ zoals bloembakken of andere obstakels meer nodig zijn. De Groen-fractie benadrukte ook dat het wil betrokken worden in de verdere uitvoering van het plan. Groen onthield zich bij de stemming over de trajectcontroles.

Schepen Vanmarcke (l) en burgemeester Van Looy bij de huidige trajectcontrole op de Muizensteenweg. © Erik van Eycken

Dorp Bonheiden. © Erik Van Eycken

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen