Mondmasker weer verplicht in 5de en 6de leerjaar, geen langere herfstvakantie: deze maatregelen worden genomen in het onderwijs

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in het lager onderwijs zullen opnieuw een mondmasker moeten dragen. Dat moeten ze doen na de herfstvakantie, die niet verlengd wordt. Dat zijn enkele van de zaken die beslist zijn op het onderwijsoverleg.

Mondmasker

In het vijfde en zesde leerjaar wordt het mondmasker opnieuw verplicht vanaf 8 november, net na de herfstvakantie. Als de nodige afstand gegarandeerd is en er voldoende ventilatie is, mag het mondmasker binnen eventjes kort af. “Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden”, staat te lezen in het verslag na het overleg.

Alleen test voor wie symptomen heeft

Op het onderwijsoverleg werd ook beslist dat kinderen (-12 jaar) alleen nog getest zullen worden als ze symptomen hebben. Er komt dus een einde aan de huidige quarantainestrategie. “Zo vermindert de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding en moeten er minder kinderen nodeloos in quarantaine”, klinkt het.

Herfstvakantie niet verlengd

“Het Vlaams onderwijsveld wil de scholen maximaal openhouden om het recht op leren te garanderen, met zo min mogelijk beperkingen”, klinkt het na het onderwijsoverleg. De herfstvakantie wordt om die reden niet verlengd. “Dit gaat in tegen het recht op leren, het dreigt kinderen in de armen van de grootouders te drijven en in het verleden is gebleken dat dit vaak niet de beste oplossing was.”

Geen maatregelen in middelbaar

In het middelbaar onderwijs worden geen maatregelen genomen. “Het onderwijsveld vraagt wel om ook in het secundair waakzaam te blijven. Scholen kunnen nog altijd zelf extra maatregelen nemen wanneer dat op basis van de lokale situatie aangewezen lijkt”, klinkt het.

Zo weinig mogelijk derden

Zowel in het lager als het middelbaar wordt geadviseerd om de aanwezigheid van derden op scholen te beperken. En als ze er moeten zijn, dan moeten ze een mondmasker dragen. Oudercontacten gaan bij voorkeur digitaal door. Voor eetfestijnen is een Covid Safe Ticket vereist. “We vragen scholen om vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling, indien mogelijk digitaal te laten doorgaan. Indien de vergadering toch fysiek doorgaat, wordt het dragen van een mondmaskers sterk aanbevolen. Telewerk wordt - net zoals in de bredere samenleving - opnieuw aanbevolen.”

gjs, svo

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio