Fietsen in de Mostheuvellaan waar de bladeren en kastanjes volop vallen nu. ©  kristin matthyssen

Opnieuw opsteker voor buren Mostheuvellaan die hun bomen en blokskens willen houden

Westmalle -

De bewoners van de Mostheuvellaan in Westmalle, waar 110 paardenkastanjes dreigen te verdwijnen voor de aanleg van gescheiden riolering en een nieuw wegdek, hebben weer wat nieuwe moed getankt met betrekking tot het behoud van hun ‘blokskensweg’. De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) gaf voor de tweede maal negatief advies voor het verlenen van de vergunning. Volgende week donderdag moet de bestendige deputatie de knoop doorhakken.

Kristin Matthyssen

De gemeente Malle wil samen met Pidpa gescheiden riolering en een nieuw wegdek aanleggen in de Mostheuvellaan en de omliggende wijk. Daarvoor moeten de door de trappistenpaters vervaardigde betonklinkers en 110 gezonde kastanjebomen van de Mostheuvellaan sneuvelen. Het buurtcomité Red de Mostheuvellaan tekende beroep aan bij de provincie. De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) gaf in juni een negatief advies. De POVC oordeelde onder meer dat de bestaande erfgoedwaarde van de Mostheuvellaan en de bestaande natuurwaarde van de bomen niet voldoende werden afgewogen in de bestreden beslissing.

Het buurtprotest tegen de bomenkap. ©  kma

Na dit negatief advies dienden de gemeente Malle en Pidpa in september gewijzigde plannen in bij de provincie. Belangrijkste wijziging is dat het wegdek in de Mostheuvellaan niet in asfalt maar in beton wordt uitgevoerd, met in het midden een strook van ‘patersklinkers’ die gerecupereerd zouden worden van het huidig wegdek. Deze stenen zouden in het beton worden gelegd. Volgens de aanvragers technisch minderwaardig aan een wegdek in asfalt, maar wel financieel haalbaar. De paardenkastanjes zouden volgens een boomexpert niet behouden kunnen blijven, mochten de voorliggende plannen worden uitgevoerd, en zouden dus ook in het gewijzigd plan gerooid worden en vervangen door kleinere boompjes. Geen grote toekomstbomen, omdat die wortels op termijn opnieuw in conflict kunnen komen met de nutsleidingen en de omgeving.

Volgens de gemeente ligt er nu nog een oude vezelcementleiding van Pidpa, die sowieso moet gesaneerd worden. De gemeente stelt dat alternatieven wel degelijk werden onderzocht, maar dat een sleufloze techniek om de bomen te vrijwaren in de Mostheuvellaan onmogelijk is volgens Fluvius en Proximus.

De blokskens in de Mostheuvellaan. ©  kma

Buurman Dirk Janssens en zijn advocaat werden namens de buren gehoord door de POVC. Zij blijven bij hun standpunten dat het onzinnig is om in deze tijden nog 110 kerngezonde grote, volwassen loofbomen te kappen en dat er wel degelijk nog andere technieken zijn, maar dat de wil ontbreekt om constructief samen te zitten op zoek naar een oplossing.

De kastanjes zijn volop aan het vallen. ©  kma

“We kregen nu te horen dat de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) opnieuw een negatief advies heeft gegeven”, zegt Janssens. “Ze meent dat er nog altijd geen zorgvuldig alternatievenonderzoek heeft plaatsgevonden, zelfs niet bij het wijzigingsverzoek. En dat het dreefeffect niet zomaar opgegeven mag worden. Voor ons een echte opsteker.”

Volgende week donderdag moet de Bestendige Deputatie de knoop doorhakken. Intussen vallen volop de bladeren en de kastanjes in de Mostheuvellaan.

De Mostheuvellaan. ©  kma

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio