Districtsschepenen Ben Van Duppen en Aïssatou Cissé en burgemeester Marij Preneel bij de gedenkplaat voor de Borgerhoutse kolonialen op het Moorkensplein.   

Districtsschepenen Ben Van Duppen en Aïssatou Cissé en burgemeester Marij Preneel bij de gedenkplaat voor de Borgerhoutse kolonialen op het Moorkensplein.  © Patrick De Roo

‘Littekens van Borgerhout’ wil dialoog opstarten over lokaal beladen erfgoed

Borgerhout -

“Borgerhout kent een woelig verleden. Dat zorgt ervoor dat ons district veel littekens heeft. Sporen waar we niet helemaal mee in het reine zijn”, stelt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). Onder andere in de straatnamen komen helden terug die vandaag niet meer als ‘held’ bestempeld zouden worden. De komende jaren zal de erfgoedwerking van het district daarom werk maken van bewustmaking en dialoog over gevoelig erfgoed.

Elien Van Wynsberghe

“Onder gevoelig erfgoed verstaan we geschiedkundige gebeurtenissen die de dag van vandaag diepe sporen nalaten. Denk aan globale feiten zoals WO II en het koloniaal verleden, maar ook heel lokaal als de slachtoffers van de opstand in de kaarsenfabriek Den Bougie”, zegt Preneel. “Vaak zijn die zaken eerder onzichtbaar in het straatbeeld, maar soms zijn ze ook heel erg verankerd, in de vorm van straatnamen, zoals de Luitenant Lippenslaan bijvoorbeeld.”

Het district wil zijn bewoners de komende jaren daarom bewust maken van de impact van die -soms gecontesteerde- erfgoedsporen en van de menselijke verhalen die daarmee verbonden zijn. “Want de plek waar mensen wonen of werken moet zo inclusief mogelijk zijn. Samen kijken naar en praten over dat lokaal erfgoed, werkt hopelijk verbindend.”

Plan van aanpak

In eerste instantie zal de focus komen te liggen op het koloniaal verleden. Om te beginnen wordt op de vernieuwde erfgoedwebsite www.borgerhoutbewaart.be historische kennis gedeeld en naar bewoners hun mening gevraagd. Op 15 en 16 november worden dan dialoogtafels georganiseerd. Tijdens die dagen kunnen deelnemers in gesprek gaan over de koloniale littekens.

“We willen zo participatief mogelijk tewerk gaan”, zegt districtsschepen van Cultuur Aïssatou Cissé (Vooruit). “Een externe klankbordgroep staat en stuurt ons bij waar nodig, en we willen vooral heel graag weten van onze bewoners wat we best gaan doen met dit erfgoed, zoals met de gedenkplaat voor Borgerhoutse kolonialen tegen de zijkant van ons districtshuis.”

De banner die werd gemaakt voor het erfgoedproject.

De banner die werd gemaakt voor het erfgoedproject. © Monday

Er wordt ook een programma uitgewerkt voor de Borgerhoutse scholen. “We willen de Borgerhoutse leerkrachten tools aanreiken om naar de geschiedenis van om hun hoek te kijken”, aldus Cissé. Ook verschillende verenigingen uit het district zullen worden betrokken bij dit erfgoedproject. Tegen de zomer wil het district dan voldoende inspraak verzameld hebben om een plan van aanpak te kunnen opstellen over wat de toekomst is van dit erfgoed in het straatbeeld.

“Met dit traject willen we bewustmaken en de dialoog starten rond het koloniaal erfgoed in ons district, maar ook rond het gedachtengoed dat is overgebleven uit die koloniale periode. Want bewustwording over de link tussen kolonialisme en hedendaagse ongelijkheden en racisme helpt om die laatsten vandaag te bestrijden”, besluit districtsschepen van Diversiteit Ben Vanduppen (PVDA).

 

 © rr

Alle info en data van komende activiteiten: www.borgerhoutbewaart.be

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio