Ook op de klimaatmars zette ALR zijn protest kracht bij. 

Ook op de klimaatmars zette ALR zijn protest kracht bij. © ALR

ALR en buren voeren druk op tegen opvullen BEGO-put

Schelle, Niel -

Leden van Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) en bewoners van wijk ’t Geleeg in Niel stapten dinsdag af aan het gemeentehuis van Schelle om een petitie met 1.200 handtekeningen te overhandigen. Daarmee uiten ze hun protest en ongerustheid tegen de opvulling van de zogenaamde BEGO-kleiput in de Tuinlei in Schelle.

“De opvulling gebeurt onder het mom van natuurontwikkeling. Dat is niet alleen een achterhaald idee, maar de bedenkelijke normen die voor de aangevoerde gronden worden gehanteerd, zijn reden genoeg tot ongerustheid”, stelt Dominique Kiekens van ALR. “Ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid, op 200 meter van een woonwijk, komen hierdoor zwaar onder druk te staan.”

Een delegatie van ALR en wijk ’t Geleeg is afgezakt naar het gemeentehuis in Schelle om de petitie te overhandigen.

Een delegatie van ALR en wijk ’t Geleeg is afgezakt naar het gemeentehuis in Schelle om de petitie te overhandigen. © ALR

Begin dit jaar werd een eerdere aanvraag voor een categorie II stort in de BEGO-put nog ingetrokken, na tegenkanting vanuit zowel Niel als Schelle. Na aanpassing heeft de nv Vekabo een nieuwe aanvraag ingediend. Volgens burgemeester van Schelle Rob Mennes (CD&V) gaat het om grondverzet van een totaal andere orde waarop OVAM en het Agentschap voor Natuur en Bos nauw toezien.

“Van waar de grond precies komt, weten we niet, maar de bedenkelijke PFOS-norm die zwart op wit in de aanvraag staat, baart ons zorgen. Het lijkt erop dat de aanvrager de vergunning op zak wil steken vooraleer Europa een nog lagere norm oplegt. En dan hebben we nog niet gesproken over de uitbreiding tot de hele PFAS-familie en PAK’s. Met alle grondbewegingen die aan de gang zijn, zijn we op onze hoede. ”

“Na de kleiontginning heeft de natuur zich hier spontaan ontwikkeld. Op de biologische waarderingskaart staat de BEGO-kleiput ingekleurd als hoogwaardige natuur. Waarom moet die dan per se worden opgevuld als dit ten koste gaat van de leefbaarheid in de buurt?”

(bar)

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio