De achteringang van Zonnebos in de bocht van de Moerstraat die nu ook al naar het oude internaat leidt. 

De achteringang van Zonnebos in de bocht van de Moerstraat die nu ook al naar het oude internaat leidt. © jaa

Zonnebos bouwt nieuw internaat netjes tussen de bomen

‘s-Gravenwezel/Schilde/Brasschaat -

Volgend voorjaar wil Invento Scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs op de campus Zonnebos in ’s-Gravenwezel graag een nieuw internaat met 98 kamers bouwen. “Het gebouw krijgt bewust een wat grillige vorm zodat alle waardevolle bomen in deze natuurlijke omgeving kunnen blijven staan”, aldus Invento-directeur Patrick Hennes.

Jan Auman

Zonnebos verstrekt tussen Moerstraat, Kerkstraat en de oude kasseiwegel Ijzermaalsteenweg buitengewoon onderwijs voor leerlingen van 3 tot 23 jaar. Die komen vanuit de hele Antwerpse regio met bussen naar ’s-Gravenwezel. Maar er is ook een internaatafdeling.

Zo’n vijf jaar geleden nam Zonnebos al nieuwe schoolgebouwen in gebruik. Nu pakt schoolbestuur Invento het internaat aan. “Onze internen bestaan uit twee groepen”, aldus Patrick Hennes. “Er zijn de jongens en meisjes die in de weekends en tijdens vakanties naar huis terugkeren. Daarnaast bieden we ook permanente opvang aan kinderen die geplaatst werden door het gerecht of van wie de gezinssituatie niet toelaat dat ze bij hun ouders verblijven.”

“De zowat honderd kinderen zitten nu verspreid over drie campussen. Naast de groep in ons verouderd internaat in ’s-Gravenwezel, vangen we ook kinderen op in kamers naast het Atheneum van Schilde en in kamers die we huren van Bielebaele in Brasschaat, bij Sportoase Elshout. We willen onze drie verschillende internaten nu samenbrengen in één nieuwe voorziening op Zonnebos.”

De open ruimte achteraan op de campus Zonnebos met links de huidige kamers voor internen, die een andere functie krijgen, en vooraan het oude conciërgegebouw, dat afgebroken wordt.

De open ruimte achteraan op de campus Zonnebos met links de huidige kamers voor internen, die een andere functie krijgen, en vooraan het oude conciërgegebouw, dat afgebroken wordt.

Bomen

Invento beschikt op haar Zonnebos-campus achteraan naast de historische IJzermaalsteenweg en bijna grenzend aan de serviceflats van rusthuis Sint-Lodewijk nog over een grote open ruimte. Een verouderde en buiten gebruik gestelde conciërgewoning wordt afgebroken.

“We zijn er ons goed van bewust dat we hier omringd zijn door prachtige natuur”, aldus Patrick Hennes. “Onze architecten – bureau A33 uit Leuven – hebben daarom bewust gekozen voor een vorm met veel inhammen en hoeken waardoor we het kappen van enkele waardevolle hoge bomen kunnen vermijden. In de plaats van de oorspronkelijk voorziene drie bouwlagen, komen er uiteindelijk maar twee”, vertelt directeur Patrick Hennes.

Rond de nieuwbouw van het internaat worden waardevolle bestaande bomen bewust ontzien, maar op de speelruimte komen ook nieuwe bomen.

Rond de nieuwbouw van het internaat worden waardevolle bestaande bomen bewust ontzien, maar op de speelruimte komen ook nieuwe bomen. © A33 Architecten

Het nieuwe internaat zal 98 kamers tellen: 88 zijn bestemd voor kinderen en tien voor hun opvoeders. De gebouwen zijn ingedeeld in zeven autonome kleinschalige leefgroepen die los van elkaar een huiselijke sfeer creëren. Elke leefgroep beschikt over zijn eigen leefruimte, keuken, toiletten, doucheruimtes, droogloopzone, doorloopberging...

Privacy en ademruimte

36 individuele kamers voor drie leefgroepen maken deel uit van het internaat met permanente openstelling. Er komen daarnaast 52 individuele slaapkamers voor kinderen van het gewone internaat, verdeeld over vier leefgroepen. Voorts zijn enkele burelen en een wasplaats voorzien.

“Dit internaat zal aan onze kinderen naast privacy, geborgenheid en relatief comfort ook letterlijk ademruimte bieden”, kondigt Patrick Hennes een grote verbetering aan. “We doen er alles aan opdat jongeren zich hier thuis zouden voelen, kunnen spelen en inspiratie vinden zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige mensen met een ecologisch bewustzijn.”

Naast het MPI wordt in de projectzone een parking voor negentien auto’s, één bestelwagen en een schoolbus voorzien. De aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning loopt. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 september tot en met 11 oktober. Er werden geen bezwaren ingediend. Het schepencollege van Schilde moet uiterlijk op 13 december 2021 een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag.

Invento hoopt dat de werken in het voorjaar van 2022 kunnen starten zodat het internaat ruim een jaar later in 2023 in gebruik genomen kan worden. ( jaa)

Een impressie van het nieuwe internaat.

Een impressie van het nieuwe internaat. © A33 Architecten

De huidige administratieve vleugel van het internaat wordt gesloopt.

De huidige administratieve vleugel van het internaat wordt gesloopt.

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio