©  Patrick De Roo

REACTIES. “Medische omkadering nodig voor mensen met hoge PFOS-waarden”

Uit het bloedonderzoek bij bijna 800 inwoners van Zwijndrecht die binnen een straal van drie kilometer rond de fabriek van 3M wonen, is gebleken dat 59 procent te veel PFOS in het bloed heeft. Daar komen heel wat reacties op. Een overzicht:

De PVDA reageert “geschokt” op de resultaten van het PFOS-bloedonderzoek en eist dringende maatregelen voor de mensen met te hoge waarden. “Negen op de tien omwonenden hebben te hoge waarden in hun bloed”, zegt Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams parlement. “Bij zes op de tien deelnemers aan het onderzoek worden de Duitse actielimieten zelfs overschreden. De prioriteit moet nu gaan naar al die mensen met te hoge waarden: wij vragen de aanstelling van gezondheidswerkers in de wijk. Zij kunnen de mensen persoonlijk begeleiden in het minimaliseren van hun blootstelling aan PFAS en een sleutelrol spelen in de best mogelijke medische opvolging, op kosten van 3M.”

LEES OOK: Negen op de tien omwonenden van 3M hebben te veel PFOS in het bloed: “De korf is vol, de uitstoot moet stoppen”

“Deze metingen tonen overduidelijk dat de situatie in Zwijndrecht en omstreken bijzonder ernstig is”, zegt D’Haese. “3M en de politiek hebben de bevolking de afgelopen maanden proberen sussen”, zegt D’Haese. “3M blijft ontkennen dat PFAS schadelijk zijn voor de gezondheid en Bart De Wever beweerde dat de enige fout in dit dossier is dat er geen grote publiekscommunicatie is gekomen. Die relativering mag nu eindelijk stoppen. Het is tijd voor dringende maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, op kosten van de vervuiler.”

LEES OOK: Minister Demir: “3M moet bewijzen dat het omwonenden niet extra blootstelt aan risico’s, anders moet het de productie stilleggen”

De PVDA vraagt dat de prioriteit gaat naar de mensen met te hoge waarden. “De gezondheid van de omwonenden en werknemers is onze eerste bezorgdheid”, zegt D’Haese. “Wij eisen daarom de aanstelling van gezondheidswerkers in de wijken rond 3M, in samenwerking met de lokale huisartsen. Zij kunnen de mensen persoonlijk begeleiden in het minimaliseren van hun blootstelling aan PFAS. Bovendien kunnen ze een sleutelrol spelen in het aanbieden van de best mogelijke medische opvolging. Op kosten van 3M natuurlijk, zij zijn hiervoor verantwoordelijk.”

“Dit onderzoek toont aan dat de vervuiling bijzonder ernstig is en ver reikt”, gaat D’Haese verder. “Het is daarom essentieel dat iedereen in de ruime omgeving van 3M de kans krijgt om zich te laten testen. Ook kinderen onder de 12 jaar en werknemers van 3M en de andere chemiebedrijven en werven in de buurt. En ook mensen die verder wonen dan de arbitraire grens van 3 km die voor dit onderzoek getrokken werd. Zo kan iedereen met te hoge waarden ondersteund worden om de gezondheidseffecten op te volgen en vooral te beperken. Zowel bij 3M als op de Oosterweelwerf moet de verspreiding van PFAS ondertussen zo snel mogelijk gestopt worden.” 

Groen wil dat Demir PFOS-uitstoot bij 3M “onmiddellijk stopt”

Groen wil dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de uitstoot van PFAS en PFOS bij chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht “onmiddellijk stopt”. “De lozingsvergunningen moeten onmiddellijk worden ingetrokken”, vindt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege. “3M maakt mensen ziek.”

Mieke Schauvliege. ©  BELGA

Schauvliege noemt de bloedwaarden van de deelnemende buurtbewoners “alarmerend” en heeft het over “een ongeluk dat al jaren stond te gebeuren”. “Ik maak me boos over de lakse manier waarop 3M en de Vlaamse regering omspringen met deze chemicaliën”, zegt ze. “Men weet dat ze gevaarlijk zijn, en toch doet de Vlaamse regering te weinig om te voorkomen dat PFAS een gevaar vormen en zich verder verspreiden. Ook met de huidige normen komt er nog te veel PFAS terecht in de omgeving. Nochtans wijzen wetenschappers al jaren op een hoogst waarschijnlijk verband tussen blootgesteld worden aan PFAS/PFOS en een verstoord immuunsysteem en sommigen vormen van kanker.”

Volgens Groen ontloopt 3M zijn verantwoordelijkheid en krijgt het daarbij nog te veel vrij spel van de Vlaamse regering. De partij wil ook dat de gezondheid van de bredere bevolking nu wordt gemonitord en vindt het “onbegrijpelijk” dat er bij het bloedonderzoek in Zwijndrecht geen meer uitgebreide vragenlijst werd meegegeven om inzichten te verkrijgen over de eventuele samenhang van PFOS-waarden met gezondheidsproblemen.

Karl Vrancken: “Recente verstrenging is cruciaal”

Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek, reageert vanuit Dubai, waar hij in het kader van de Vlaamse week de sessies rond circulaire economie van de G-STIC conferentie voorzit, op de resultaten van het bloedonderzoek bij 800 inwoners van Zwijndrecht.

“De resultaten van dit bloedonderzoek bevestigen de noodzaak van de no-regret maatregelen die we sinds juni hebben genomen. Deze worden nu aangescherpt op basis van verder onderzoek naar de impact van de verschillende manieren waarop mensen aan PFAS worden blootgesteld. Daarnaast is de recente verstrenging van de lozingsnorm voor PFAS in de milieuvergunning van 3M cruciaal, net zoals de nauwgezette monitoring van de activiteiten van Lantis op de Oosterweelwerf in het kader van de verspreiding van PFAS via de lucht.”

Hannes Anaf: “Jarenlang met de gezondheid van mensen gespeeld”

Hannes Anaf. ©  BELGA

“Sinds 2017 weet men dat de gezondheid van de mensen in Zwijndrecht in gevaar was door de PFOS-vervuiling door 3M”, zegt Hannes Anaf, voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de chemische stoffen PFOS en PFAS. “Het blijft onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering toen niet in actie schoot en geen maatregelen nam in het belang van de gezondheid van de mensen in Zwijndrecht. Er kwam geen onderzoek naar de gezondheid. Er werd zelfs niet over de vervuiling gecommuniceerd. Daardoor ging kostbare tijd verloren om de mensen daar te beschermen. Vier jaar niets doen, is véél te lang. Het eten van eieren uit eigen tuin blijkt één van de belangrijkste blootstellingswegen te zijn. Dat is een ‘no regret’-maatregel die pas in juni van dit jaar werd genomen. Too little too late. Door niet te reageren zijn al die mensen vier jaar extra blootgesteld zonder maatregelen. Wie in het verleden heeft beslist niets te ondernemen, heeft jarenlang met de gezondheid van mensen gespeeld.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER PFOS-vervuiling