Essens burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) en algemeen directeur dr. Joost Baert van AZ Klina zitten op één lijn wat betreft de uitbouw van het Zorgpunt op de grens Essen-Roosendaal.  

Essens burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) en algemeen directeur dr. Joost Baert van AZ Klina zitten op één lijn wat betreft de uitbouw van het Zorgpunt op de grens Essen-Roosendaal.  © Koen Fasseur

AZ Klina en Essen willen met innovatief Zorgpunt grenzen verleggen: “Proeftuin van zorg van de toekomst”

Essen, Brasschaat -

Op Kerkeneind, op de grens met het Nederlandse Nispen, is AZ Klina druk in de weer om een innovatief Zorgpunt in te richten. Het voormalige OCMW-gebouw moet een toonbeeld worden van de zorg van de toekomst. “Een proeftuin met innovatieve technologieën en uitvalsbasis voor grensoverschrijdende dringende zorg”, ambiëren algemeen directeur dr. Joost Baert van AZ Klina en burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

Sinds midden jaren zeventig heeft Essen geen eigen ziekenhuis meer. Het Sint-Jozefziekenhuis van de Gasthuiszusters (nu GZA) werd te klein en sloot de deuren. In de plaats daarvan kwam een polikliniek in de Nieuwstraat. Sinds AZ Klina (Klinieken Noord Antwerpen) in 1988 ontstond uit de fusie van drie ziekenhuizen (Sint-Lucas Ekeren, Sint-Jozef Kapellen en Vesalius Brasschaat) staat die ook in voor de zorg in de polikliniek.

Sinds al die jaren is AZ Klina in Brasschaat, op 22 kilometer van Essen, het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor de Essenaren. Hoewel, in realiteit is het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, op 9 kilometer afstand, veel dichter maar niet toegankelijk voor Belgen.

In het voormalige OCMW-gebouw richt AZ Klina een Zorgpunt in. De grens met Nispen (Roosendaal) loopt door het gebouw.

In het voormalige OCMW-gebouw richt AZ Klina een Zorgpunt in. De grens met Nispen (Roosendaal) loopt door het gebouw. © Elke Lamens

Andersom moeten ook inwoners van Nispen langer wachten op een ambulance vanuit Roosendaal dan wanneer die zouden uitrukken vanuit het Zorgpunt op de grens in Essen. Op de grens is echt letterlijk te nemen, want die loopt gewoonweg door het gebouw op de hoek in Kerkeneind.

Kweekbodem

Essen is de enige gemeente in Vlaanderen waar inwoners zo ver van een ziekenhuis verwijderd wonen. Dat moet allemaal anders en beter kunnen. “Toen er moest worden nagedacht om de oude polikliniek te verbouwen of een nieuwbouw te zetten, zijn we ook gaan nadenken over de conceptuele invulling”, schetst algemeen directeur dr. Joost Baert van AZ Klina.

“Zowel de gemeente Essen als AZ Klina beseften dat hier een grote opportuniteit ligt om de gedecentraliseerde zorg van de toekomst uit te bouwen. Als ziekenhuis bekijken we, ook samen met de eerstelijnszone Noorderkempen, hoe we de zorg dicht bij de mensen kunnen brengen met behulp van innovatieve technologieën. Ook onderzoeken we, in goede afstemming met onze Nederlandse partners, hoe we de dringende hulpverlening in het grensgebied kunnen verwezenlijken en onderbrengen in het Zorgpunt.”

AZ Klina heeft het gebouw uitgebreid.

AZ Klina heeft het gebouw uitgebreid. © Elke Lamens

“De coronapandemie heeft ertoe geleid dat de banden tussen de gemeente en de huisartsen nauwer werden. Het Zorgpunt moet daarom ook een trefpunt voor de zorg worden, een soort natuurlijke zetel waar zorgverleners thuis zijn. Er wordt in een vergaderruimte voorzien waar alle zorgverleners periodiek overleg kunnen houden zodat er ook een zekere kruisbestuiving ontstaat en een kweekbodem wordt gecreëerd voor opportuniteiten”, zegt Baert.

Groeimodel

“De ene zorg kan ook een katalysator zijn voor een andere, de deuren openen voor andere nieuwigheden”, meent Van Tichelt. Binnenkort lanceert Essen overigens een nieuwe bevraging bij haar adviseurs, een representatief panel van een vierhonderdtal inwoners, over welke zorg ze vooral nodig hebben dicht bij huis.

Burgemeester Gaston Van Tichelt en directeur dr. Baert gaan samen voor een innovatief Zorgpunt in Essen.

Burgemeester Gaston Van Tichelt en directeur dr. Baert gaan samen voor een innovatief Zorgpunt in Essen. © Koen Fasseur

“Voor ons zijn deze resultaten erg belangrijk. Het Zorgpunt is een groeimodel om in te spelen op lokale noden, nieuwe maatschappelijke zorgtrends en technologieën. We evolueren van een aanbod- naar een vraaggestuurde zorg. Op termijn kunnen niet meer alle ziekenhuizen overal alles aanbieden. Zo zal er bijvoorbeeld in het preventieve zorgbeleid voor de eerstelijnszones een actieve rol zijn weggelegd”, benadrukt Baert.

Het Zorgpunt zal gefaseerd uitgebouwd worden. Essen stelde het gebouw ter beschikking van AZ Klina. “We investeren ongeveer 200.000 euro in de verbouwing van het oude OCMW-gebouw om het klaar te maken voor AZ Klina”, stelt Van Tichelt. Intussen kunnen inwoners er al terecht bij de neus-, keel- en oorarts.

Voor dr. Baert zal het Zorgpunt gefaseerd uitgebouwd worden aan de hand van de vraag en de beschikbare technologieën van het moment.

Voor dr. Baert zal het Zorgpunt gefaseerd uitgebouwd worden aan de hand van de vraag en de beschikbare technologieën van het moment. © Koen Fasseur

Dit is echter maar een fractie van wat het Zorgpunt te bieden zal hebben. “Naast de polikliniek, waar je al terechtkon voor raadplegingen en radiologie, wordt er preventieve, acute en chronische zorg aangeboden. In de eerstkomende weken is dat al het geval voor wondzorg.

Teleconsulten

Nieuw in het concept, is de inrichting van een nierdialysecentrum voor de wekelijkse behandelingen. Bij acute problemen moeten patiënten nog wel naar AZ Voorkempen met wie AZ Klina een associatie aanging. “Onze technische diensten maken nu samen met AZ Klina een ruimte klaar in het Zorgpunt voor een dialyse-unit”, weet de burgemeester.

De technische dienst van Essen maakt samen met AZ Klina een ruimte klaar voor een dialyse-unit.

De technische dienst van Essen maakt samen met AZ Klina een ruimte klaar voor een dialyse-unit. © Elke Lamens

“Er zal veelal ingezet worden op teleconsulten. Beelden die in het Zorgpunt in Essen worden gemaakt, worden doorgestuurd naar de behandelende arts. Die hoeft daarvoor niet in Essen aanwezig te zijn. Een cardioloog moet voor de ECG niet naast het toestel staan en labotesten kunnen ook op afstand uitgevoerd worden. De technologie laat steeds meer toe en dat zal alleen maar verder evolueren.”

Grensoverleg

De laatste grootste ambitie voor het Zorgpunt is de dringende grensoverschrijdende zorg. Het moet het triagepunt op de grens worden voor Belgische en Nederlandse ambulances.

De grens met Nispen (Roosendaal) loopt werkelijk door het gebouw waarin het Zorgpunt wordt ingericht.

De grens met Nispen (Roosendaal) loopt werkelijk door het gebouw waarin het Zorgpunt wordt ingericht. © Elke Lamens

“Er zijn al wettelijke mogelijkheden en samen met Benego onderzoeken we de invoering ervan. Benego is het Belgisch-Nederlands Grensoverleg tussen 26 gemeenten ten noorden van Antwerpen en ten zuiden van Breda, en goed voor een miljoen inwoners. Hierover zijn gesprekken met Nederlandse collega’s lopende”, schetst Van Tichelt de stand van zaken.

In september bracht gouverneur Cathy Berx nog een werkbezoek aan Essen en het nieuwe Zorgpunt in ontwikkeling.

In september bracht gouverneur Cathy Berx nog een werkbezoek aan Essen en het nieuwe Zorgpunt in ontwikkeling. © RR

Baert beseft dat het een ambitieus project is dat zal moeten groeien. “We hopen hiermee ook overheden te inspireren inzake moderne zorg en samenwerking met andere partijen. De geesten zijn hier alvast in die richting gerijpt. Ik ben blij dat we met Essen op één lijn zitten en dat we het innovatieve concept met de gouverneur konden delen.” Elke Lamens

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio