Joachim Coens 

Joachim Coens ©  BART DEWAELE

CD&V heeft “ambitieus, haalbaar en betaalbaar” Klimaatplan: enkel nog emissievrije auto’s tegen 2029, massale investering in openbaar vervoer

“Ambitieus, haalbaar en betaalbaar.” Zo noemt CD&V haar klimaatplan met concrete doelstellingen waarmee ze de Europese klimaatdoelstellingen wil invullen. “De toekomst van CD&V zal groen zijn”, zeggen voorzitter Joachim Coens en Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne.

jvhBron: BELGA

De voorstellen liggen op tafel tijdens het congres dat CD&V in december geprogrammeerd heeft, maar het is geen toeval dat de partij er enkele dagen voor de start van de klimaattop in Glasgow van start gaat. De “groene omwenteling” zal een belangrijk onderdeel vormen van het partijcongres. “Elke partij moet van klimaat en milieu een topprioriteit maken. Met CD&V breken we hiermee ook onze eigen deur open en gaan we resoluut voor ‘gezond groen’“, aldus Coens.

Meer algemeen pleit CD&V voor een klimaatpact tussen de verschillende bestuursniveaus. Het klimaatbeleid zit immers verspreid over de verschillende actoren. Een Vlaamse klimaatcommissie binnen het Vlaams Parlement moet het klimaatbeleid in Vlaanderen mee vorm geven.

Concreter is de ambitie om te zorgen dat tegen 2029 enkel nog emissievrije nieuwe auto’s op de markt worden gebracht. Dat koppelt CD&V aan een massale investering in openbaar vervoer, fietspaden en veralgemeende fietsvergoedingen. Sluitstuk is dan een slimme en budgetneutrale kilometerheffing om de mobiliteit te sturen.

Economie

Binnen het luik rond circulaire economie mikt de partij op 1.000 extra jobs via de sociale economiebedrijven en op statiegeld voor drankflessen en blikjes. Renteloze leningen moeten de energierenovatie een boost geven, met een gespreide betaling met de besparing op de energiefactuur.

CD&V wil verder de energiefactuur ontlasten, zodat groene elektriciteit de goedkoopste en meest zekere energiebron wordt. “Daarbij gaan we resoluut voor meer hernieuwbare energie, met zonnepanelen op elk dak, en het benutten van alle potentieel voor windenergie in onze eigen en in projecten buiten onze territoriale wateren”, luidt het.

 Tot slot gaan de christendemocraten voor een duurzame landbouw en een klimaatneutrale industrie tegen 2050.