Archiefbeeld. ©  ggm

Stad geeft negatief advies voor bouw van twee windturbines

Lier -

De stad Lier wil niet dat Ecopower twee windturbines bouwt in agrarisch gebied in de directe nabijheid van het bedrijventerrein Duwijck. Het schepencollege adviseert de aanvraag voor de omgevingsvergunning negatief.

Chris Van Rompaey

De locatie die Ecopower voor ogen heeft, ligt op ongeveer vijfhonderd meter ten noordoosten van de Antwerpsesteenweg (N10), 660 meter ten noordwesten van de Ring (R16) en 245 meter ten zuiden van de Paaiestraat. Ze wordt omgeven door gebieden die als industrie en milieubelastende industrie zijn ingekleurd op het gewestplan. De dichtstbijgelegen woonzone is de wijk Zevenbergen op ongeveer 490 meter.

Aangezien het hier gaat om een aanvraag naar een omgevingsvergunning van klasse 1, de meest hinderlijke inrichting of activiteit, wordt deze door de provincie behandeld. De stad Lier mag alleen het openbaar onderzoek organiseren en na afronding advies geven. Het openbaar onderzoek leverde 104 bezwaren op, die vooral handelen over geluidshinder, slagschaduw en visuele vervuiling.

De windturbines zouden tussen de Paaiestraat en Kelderveld komen. © Ecopower

Het schepencollege heeft de vergunningsaanvraag maandag negatief geadviseerd. “We ontvingen heel wat bezwaren, niet alleen van bewoners maar ook van bedrijven uit de industriezone Duwijck. Het gaat om twee hele hoge windturbines, te groot op die plek, vinden wij. Ze komen ook te dicht bij het woongebied en creëren een bijkomende storende factor voor de biodiversiteit, fauna en flora. Bovendien willen we de eventuele uitbreiding van de bedrijven daar niet hypothekeren”, zegt schepen van Leefmilieu Thierry Suetens (Open Vld).

Volgens Suetens is er een alternatieve locatie in deelgemeente Koningshooikt, namelijk op de bedrijfsterreinen van Van Hool.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier