De grootste vervuilers van België: deze vijf bedrijven zijn goed voor 20% van onze uitstoot

De vijf grootste CO2-uitstotende bedrijven in ons land zijn samen goed voor een vijfde van de totale Belgische broeikasgasemissies. Drie daarvan liggen in de Antwerpse haven. Dat blijkt uit een analyse op basis van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Of we de klimaatdoelstellingen halen, hangt dus voor een groot deel af van hun inspanningen de komende jaren. Zitten zij op schema? En kunnen ook zij CO2-neutraal worden? We vroegen het de bedrijven zelf en aan experts.

Anton Goegebeur

MEER OVER Haven Antwerpen