Publik in 2018. De club vroeg toen het faillissement aan. 

Publik in 2018. De club vroeg toen het faillissement aan. © Joris Herregods

Club Publik moest sluiten van stad maar krijgt nu gelijk en eist schadevergoeding: “Kwestie van eerherstel”

Antwerpen -

Club Publik was acht jaar lang een vaste waarde in de Antwerpse studentenbuurt. In 2017 kreeg de discotheek geen verlenging van haar milieuvergunning van de stad. Een jaar later zag zaakvoerder Herman Poupaert zich genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. Ten onrechte, zo blijkt nu, want de Raad van State heeft de beslissing van de stad vernietigd. Poupaert laat weten een schadevergoeding te zullen eisen.

Elien Van Wynsberghe

Herman Poupaert baatte sinds 2009 club Publik uit op de Stadswaag in het historisch centrum. De discotheek was een plek waar tijdens de week vooral studenten kwamen feesten en in het weekend feestvierders met een voorkeur voor urban muziek hun gading vonden.

In 2017 liep het mis voor de club. “We hadden een verlenging van onze milieuvergunning aangevraagd. Tot onze grote verbazing kregen we daar een njet op van de stad, ondanks het feit dat we een positief advies hadden gekregen”, blikt Poupaert terug. Aanleiding waren verschillende klachten van buurtbewoners.

Bezwaren

“Een jaar voordien waren er een aantal nieuwe appartementen opgeleverd. Vanaf de eerste dag dat die appartementen bewoond waren, ontvingen we klachten van de nieuwe bewoners. We hebben alles geprobeerd om deze mensen ter wille te komen, maar niets lukte. Toen ze vernamen dat we een aanvraag voor de verlenging van onze vergunning hadden ingediend, zijn ze massaal bezwaren beginnen indienen. De stad heeft toen beslist om ons geen vergunning meer toe te kennen omdat er geen sociaal draagvlak meer was voor de club. We hebben nog geprobeerd om tot een vergelijk te komen met de stad, maar ook dat mocht niet baten.”

Deuren definitief dicht

Vervolgens trok Poupaert naar de provincie, waar hij eveneens bot ving. “Ondertussen bleven de vaste kosten doorlopen en moest ik ontslagvergoedingen uitbetalen van mijn personeel. Dat was niet langer houdbaar.”

In 2018 vroeg de club het faillissement aan en sloot Publik definitief de deuren. Poupaert stapte wel nog naar de Raad van State. “Daar heb ik nu gelijk gekregen. De Raad van State heeft de beslissing van de stad en die van de provincie vernietigd.”

Maar het resultaat blijft: Publik bestaat niet meer. “Ten onrechte dus.” Wat nu volgt? “Voor mij is dit een zaak van eerherstel. Binnenkort zit ik samen met mijn advocaat om te bekijken op welke manier we een schadevergoeding kunnen eisen. Dat is logisch. Mijn spaarcenten staken in deze club.”

Schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) laat weten niet te kunnen reageren zolang er mogelijke procedures lopen.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio