Visueel protest tegen mogelijke aanpak stadskanker Pelikaanstraat. 

Visueel protest tegen mogelijke aanpak stadskanker Pelikaanstraat. © joris herregods  

Buurt verzet zich tegen plannen stadskanker Pelikaanstraat: “De wijk betaalt, maar krijgt er niets voor terug”

Antwerpen -

De ontwikkeling van het stuk braakliggende grond in de Pelikaanstraat baart de buurt zorgen. Zeker de gevreesde woon- en kantoortorens van 100 meter hoog, lokken veel protest uit. Deze week liep de termijn om bezwaarschriften in te dienen tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan af. “De wijk betaalt, maar krijgt er niets voor terug”, zegt Magda Faelens van het buurtplatform Buren voor buren.

Jan Stassijns

Een bouwvergunning is er nog niet. De plannen zijn nog niet concreet, maar er is wel een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) klaar dat de krijtlijnen vastlegt voor de ontwikkeling van de ruime omgeving en voor de invulling van de stadskanker in de Pelikaanstraat, die al jarenlang een doorn in het oog is voor menig Antwerpenaar. Het RUP zit in openbaar onderzoek en is grotendeels betaald door projectontwikkelaar Cordeel. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de stad. Nochtans mogen private partners volgens de Vlaamse overheid niet betalen voor de opmaak ervan.

 

 ©  Joris Herregods

En dat wakkert de ongerustheid in de buurt alleen maar aan. Het RUP omvat onder meer de mogelijkheid voor de realisatie van twee woon- en kantoortorens van honderd meter hoog, met 1.125 ondergrondse parkeerplaatsen. Donderdag was de laatste dag dat bezwaarschriften ingediend konden worden. En als we het actiecomité mogen geloven, zullen dat er niet weinig zijn. “Er wordt niet vertrokken van het algemeen belang, maar van de belangen uit de privé”, zegt Magda Faelens van het buurtplatform Buren voor Buren, het lokale wijkcomité. “Er moet iets gebeuren aan deze stadskanker, daar is iedereen het wel over eens. Maar niet zoals het nu op tafel ligt.”

Een zicht op de open vlakte. 

Een zicht op de open vlakte. ©  Joris Herregods

Behalve de hoogbouw baart ook de verkeersdrukte in wat nu al geen rustige wijk is, de buurt zorgen. “Er komen meer dan 1.000 ondergrondse parkeerplaatsen, maar er zijn nu al 3.250 publieke parkeerplekken in de buurt”, zegt Faelens. “Al dat extra verkeer zal via de Quinten Matsijslei door de smalle straten de wijk inrijden.”

“Dit is té. Dramatisch slecht. We moeten met een propere lei herbeginnen, want dit krijg je niet meer rechtgezet”, aldus Faelens. “Er is geen enkele garantie dat er woningen komen. Er wordt op geen enkele manier naar de wijk en zijn bewoners gekeken. Er is ook amper gecommuniceerd met ons en de twee infovergaderingen die er zijn geweest waren een schande. De wijk betaalt, maar krijgt niets in de plaats: geen openbaar domein, geen groen, geen gemeenschapsfuncties, geen buurthuis, niets.”

 

 ©  ID/ Eric de Mildt

209 bezwaarschriften tegen RUP Pelikaanstraat


Op dit moment zijn er 209 bezwaren ingediend tegen het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Pelikaanstraat. Dat aantal kan nog oplopen, want de bezwaarschriften per brief moeten nog binnenkomen.

De stad Antwerpen wil de omgeving van de Pelikaanstraat vernieuwen en ontwikkelen, een gebied van 15.000 vierkante meter vlakbij het Centraal Station. Tot vorige week donderdag kon er bezwaar ingediend worden tegen het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), dat de krijtlijnen vastlegt van wat er op die locatie kan gebeuren.

Op vraag van Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen liet de stad weten dat er op dit moment 209 bezwaren zijn ingediend tegen het ontwerp van RUP. Dit zijn de digitale bezwaren. Per brief kunnen ook nog bezwaren binnen komen. Het aantal is dus nog niet definitief. “In deze fase is dit best wel veel”, zegt Van Dienderen. “Het gaat immers nog niet om een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Gele aanplakborden waren nu bijvoorbeeld nog niet te zien. Mensen moesten zelf maar te weten komen dat dit RUP in openbaar onderzoek ging.”

Ook Groen diende een bezwaarschrift in. De partij vreest dat de plannen voor verkeersonveilige situaties zullen zorgen, door een toename van het verkeer. “Ook de luchtkwaliteit gaat nog meer verslechteren”, zegt van Dienderen. “We hekelen ook het feit een dat een overeenkomst is gesloten door de stad met één grondeigenaar die tegelijk de ontwikkelaar van hoogbouwtorens en de ondergrondse parking is. De onpartijdigheid van de stad komt hiermee in het gedrang.”

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio