Stadsherder Lukas Janssens komt met zijn schaapjes ook naar Boom.

Stadsherder Lukas Janssens komt met zijn schaapjes ook naar Boom.© Jan Van der Perre

Schapen grazen groendienst ter hulp in Lamotlei

Boom -

Al op heel wat plaatsen zetten gemeenten tegenwoordig schapen in om een ‘pootje’ - of beter gezegd ‘mondje’ - toe te steken in het groenbeheer. Boom volgt dat voorbeeld voor het onderhoud van de omgeving van de bufferbekkens in de Lamotelei.

“De groendienst komt soms handen te kort om het groen in onze gemeente op tijd te maaien en onderhouden”, geeft schepen van Openbare Werken Franciso Sanchez (N-VA) toe. “In de Lamotlei komt daar een andere oplossing voor. Twee tot vier keer per jaar komt een kudde schapen het gras begrazen.”

“We zijn daarvoor ingegaan op een voorstel van Pidpa dat hiervoor samenwerkt met erkende herders. In de streek rond Boom is dit Lukas Janssens, de stadsherder.”

“Het is een win-winsituatie. We zetten in op ecologisch onderhoud wat de biodiversiteit ten goede komt. Tegelijkertijd kunnen de buurtbewoners genieten van de schaapjes die overal gezien worden als een meerwaarde voor de omgeving. Om te vermijden dat de schapen ook in de naburige tuintjes gaan grazen, wordt een omheining geplaatst.”

(bar)

MEER OVER

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio