© Politiezone Mechelen-Willebroek

Politie Mechelen-Willebroek: “Veiligheidsmonitor is geen nep-enquête”

Mechelen, Willebroek -

Sinds enkele dagen verspreidt de FOD Binnenlandse Zaken een enquête van de Veiligheidsmonitor onder de bevolking. De politie van de zone Mechelen-Willebroek krijgt veel telefoons van bewoners die zich vragen stellen over de echtheid van de Veiligheidsmonitor. “Het is geen nep-enquête. Daarom een warme oproep om eraan deel te nemen”, zo klinkt het bij de politie.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek waarbij de bevolking, via een enquête, bevraagd wordt over verschillende veiligheids- en buurtthema’s. Via het kanaal word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen zijn op toevalligerwijze geselecteerd en gaan een vragenlijst ontvangen. 

“De afgelopen dagen kregen we naar aanleiding van de verspreiding van de enquête telefoontjes van inwoners die zich wensten te vergewissen van de authenticiteit van de ontvangen brief. Deze bevraging wordt evenwel op een correcte wijze gevoerd”, klinkt het kordaat bij de politie. (ldn)

www.politiemechelenwillebroek.be

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio