Zijn er nu wel kandidaten voor Huis Hellemans? 

Zijn er nu wel kandidaten voor Huis Hellemans? © Filip Spoelders

Zoektocht naar partner voor Huis Hellemans herbegint

Edegem -

Het Lokaal Bestuur van Edegem doet een nieuwe poging om een partner te vinden voor de uitbating van Huis Hellemans.

Een eerste poging om een concessiehouder te vinden mislukte. “In het voorjaar gingen we op zoek naar een erfpachtnemer die in dit pand kunst en horeca zou combineren. De coronacrisis hinderde ondernemers, uitbaters en kunstenaars om te investeren. De procedure werd afgesloten met enkele geïnteresseerden maar zonder definitieve kandidaturen. We hernemen nu onze plannen met een aangepast lastenboek”, zegt cultuurschepen Koen Michiels (N-VA).

De gemeente vraagt steun aan Covast meldt schepen voor patrimonium Lawrence Vancraeyenest (N-VA). “Covast is een online biedingsplatform dat overheden faciliteert bij de verkoop of het verlenen van een zakelijk recht voor hun vastgoed. We sluiten met hen een overeenkomst af van zes maanden voor deze opdracht. Verder verruimen we een aantal voorwaarden. De investeringen in het gebouw blijven prioritair bij de huurder of concessionaris liggen. We bouwen echter een mogelijkheid in waarbij Edegem één of meerdere investeringen draagt.”

“Tot slot breiden we ook de toegelaten horeca-invulling uit en interpreteren we het kunstconcept ruimer”, besluit burgemeester Koen Metsu (N-VA). (fisp)