©  Peter Hilz

Vakbonden in petroleumsector dreigen met grote stakingsacties vanaf 10 november

Als het van de vakbonden afhangt, zal er vanaf 10 november uitgebreid gestaakt worden in de Belgische petroleumsector. Mogelijk zijn er al kleinere acties in de komende weken. Ze zijn onder meer misnoegd omdat de sector dit jaar geen opslag wil geven aan de werknemers.

cwil

De petroleumsector stelt in België bijna zevenduizend mensen tewerk. Het gaat om bedrijven zoals Total en ExxonMobil. De vakbonden onderhandelen nu met de Belgische Petroleumfederatie over een aanpassing van de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2021 en 2022. Die gesprekken lopen niet van een leien dakje.

“De werkgevers willen bijvoorbeeld geen loonopslag geven voor dit jaar”, zegt Andrea Delle Vecchia, secretaris van de socialistische vakbond ABVV Petroleum. “De werknemers zijn tijdens alle lockdownperiodes blijven werken en krijgen nu te horen dat hun inspanningen niet worden beloond. Er zijn nochtans winsten en dividenden in overvloed.” Voor 2022 willen de werkgevers wel een loonopslag van 0,4% geven, maar ook daar hebben de vakbonden kritiek op. “Wij willen liever een forfaitaire loonsverhoging, uitgedrukt in euro in plaats van in procenten. Dan zouden de laagste lonen er meer op vooruitgaan”, zegt Andrea Delle Vecchia.

Medische opvolging

Niet alleen de lonen zijn een struikelblok. “Wij willen ook dat de werknemers na hun loopbaan of nadat ze van job zijn veranderd, medisch worden opgevolgd door de werkgever. Want gezondheidsrisico’s in onze sector doen zich vaak voor op lange termijn. Daarnaast is er nog de hoge werkdruk, omdat mensen die deeltijds werken of met SWT (brugpensioen, red.) gaan, vaak niet worden vervangen. Maar ook aan die problemen geven de werkgevers te weinig gehoor”, zegt Andrea Delle Vecchia.

De socialistische, christelijke en liberale vakbond dreigen daarom met stakingen. “Er is een stakingsaanzegging ingediend die ingaat vanaf 10 november. Maar vooraf worden er personeelsvergaderingen in de sector georganiseerd. Die vergaderingen kunnen ook leiden tot werkonderbrekingen”, zegt Delle Vecchia.

Petroleumfederatie betreurt

De Belgische Petroleumfederatie neemt akte van de stakingsaanzegging. “We betreuren dit”, zegt woordvoerder Jean-Benoît Schrans. “De ondernemingen in onze sector hebben last van een economische terugval door corona en moeten opboksen tegen zware internationale concurrentie. We hopen dat we snel kunnen terugkeren naar een constructief overleg.”