De weg rond de kerk wordt een fietsstraat en de gekleurde blokken verdwijnen. 

De weg rond de kerk wordt een fietsstraat en de gekleurde blokken verdwijnen. © RR

Mortsel-dorp krijgt proefopstelling met enkelrichting in de Kerkstraat

Mortsel -

Om het verkeer in Mortsel-dorp veiliger te maken, zal er vanaf november een proefopstelling gelden. De Kerkstraat zal enkelrichting worden in de rijrichting van Mortsel-dorp.

Filip Spoelders

Schepen voor mobiliteit Steve D’Hulster (Vooruit-I Love Mortsel) gaf in het voorjaar reeds aan dat zijn diensten aan een proefproject werkten. Onder andere het sluipverkeer zorgt voor te veel drukte met twee scholen in de buurt. “Het is geen makkelijke puzzel. We moeten vermijden dat de ingreep in één straat voor meer hinder gaat zorgen in een andere straat”, klonk het toen bij de schepen.

Maar de puzzel is ondertussen gelegd en de tijdelijke ingrepen zijn bekend. Na het uitvoeren van tellingen worden volgende maand een viertal maatregelen genomen. In de eerste plaats wordt de Kerkstraat enkelrichting in het deel tussen de Lepelstraat en de Borsbeeksebinnenweg. Van de Liersesteenweg naar Mortsel-dorp rijden, blijft mogelijk. Vanuit de Lepelstraat naar de gewestweg rijden, wordt verboden. Nog in de Kerkstraat worden versmallingen en verkeerskussens aangebracht om de snelheid af te remmen.

Fietsstraat

Rond de Sint-Benedictuskerk wordt een fietsstraat ingericht. De gekleurde blokken op het voetpad verdwijnen om meer ruimte te scheppen.

Verder krijgen de Sint-Benedictusstraat, Van Dijckstraat en Mortselveldenlaan wegversmallingen om het verkeer te vertragen. In de Christus Koninglaan komt een bijkomende parkeerstrook die eveneens voor een vertragend effect moet zorgen.

Half jaar

De proefopstelling zal gedurende een half jaar, tot april 2022, lopen. Tijdens deze periode zullen verkeerstellingen worden gehouden. Nadien wordt de situatie geëvalueerd. De stad zamelt opmerkingen en suggesties van de inwoners in via zijn platform Mortsel bestuift.