Boomwortels duwen het smalle voetpad in de Lindelei omhoog. 

Boomwortels duwen het smalle voetpad in de Lindelei omhoog. © jw

Voetpaden in dorpscentrum zijn dringend aan heraanleg toe

Aartselaar -

Nogal wat voetpaden in het dorpscentrum liggen in erbarmelijke staat. Oppositiepartij interpelleerde hierover schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) die in de nabije toekomst beterschap beloofde.

 

Volgens Rudy Siebens (NAP) klagen heel wat bewoners over de staat van voetpaden in het dorpscentrum. Als oppositieraadslid treedt hij hen bij en vraagt hij aan het schepencollege met een heraanleg ervan niet te wachten tot de volledige straat na bijvoorbeeld rioleringswerken wordt aangepakt.

“Sommige minder mobiele burgers begeven zich nog liever op de straat dan op het naastliggende voetpad”, zegt Siebens. “In sommige gevallen hebben boomwortels het trottoir ferm beschadigd of tiert het onkruid er welig. Het voetpad rond ons centrale Laar is hiervan een mooi of beter gezegd een slecht voorbeeld.”

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht zegt dat het bestuur aan veel van die slechte voetpaden wel degelijk iets structureels wil doen. “We hebben daarvoor ook de nodige budgetten voorzien. Het dossier van de Lindelei, met zowat het slechtste voetpad van onze gemeente, krijgt concreet vorm. In december brengen we het bestek op de gemeenteraad en in het voorjaar 2022 gaat de schop in de grond.”

Andere voetpaden volgen

De schepen zegt dat aansluitend de voetpaden in de Carillolei volgen waarbij ook een stuk Leugstraat zal worden gerenoveerd. “Onze eigen wegendienst werkt momenteel de Nieuwstraat af en begint in het voorjaar aan de Dr. Cuypersstraat. Eind 2022 zal het resterende gedeelte van de Leugstraat een volledig nieuw voetpad krijgen.”

In de tussentijd zorgen gemeentearbeiders van de wegendienst voor plaatselijke herstellingen wanneer dit echt nodig is. “Maar het heeft geen enkele zin om onze wegendienst steevast weg te trekken van de totaalrenovaties waarmee zij bezig zijn, om hen stukken te laten herstellen in straten die de komende drie jaar van een splinternieuw voetpad zullen worden voorzien”, verdedigt de schepen zich.

Onkruid tiert welig

Wat het onkruid op de voetpaden betreft, wil milieuschepen Hans Cops (Groen) wel reageren. “Ik vind onkruid een fout woord en heb het liever over ongewild groen”, steekt hij van wal. “Ik denk dat iedereen weet wat voor zomer we gehad hebben. Warmere periodes wisselden zich af met natte dagen of weken. Het was voor gras en sommige planten blijkbaar ideaal. Omdat we het gebruik van herbiciden volledig hebben afgezworen, was dit op vele plaatsen inderdaad te zien. Maar het personeel van onze Groendienst deed er alles aan om dit tot een minimum te beperken.”  (JEF WIJCKMANS)

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio