Schepen Elisabeth Joris (DBM) en schepen Wouter Patho (N-VA) testen in het Inleefhuis een spelcomputer van Fluvius. Leerlingen leren spelenderwijs meer over energiefacturen en krijgen tips om er bewuster mee om te gaan. 

Schepen Elisabeth Joris (DBM) en schepen Wouter Patho (N-VA) testen in het Inleefhuis een spelcomputer van Fluvius. Leerlingen leren spelenderwijs meer over energiefacturen en krijgen tips om er bewuster mee om te gaan. ©  rr

Inleefhuis ontvangt meer dan 600 scholieren

Malle -

Meer dan 600 scholieren uit de derde graad van de secundaire scholen in Malle zullen dit jaar het inleefhuis bezoeken. In dit belevingshuis rond armoede en budget leren jongeren hoe duur het leven is.

Kristin Matthyssen

Schepen van sociale zaken en armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA) en schepen van onderwijs Elisabeth Joris (DBM) geven samen met vrijwilligers en professionals rondleidingen in het inleefhuis. Ze zijn blij dat steeds meer 17 en 18- jarigen en hun leerkrachten de weg vinden. In 2021 ontving en ontvangt het inleefhuis meer dan 600 scholieren.

Oktober staat in het teken van de strijd tegen (kinder) armoede. “17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede”, zegt schepen Patho. “Als gemeentebestuur kiezen we ervoor om in de periode rond deze actiedag te werken rond preventie. Daarom organiseert de sociale dienst en het Huis van het Kind Malle – met de steun van JAC Antwerpen - een belevingshuis voor jongeren van 17 en 18 jaar oud. Zij staan er bij de kostprijs van energie, huisvesting, ontspanning, voeding etc., krijgen tips om de uitgaven te beheersen en maken kennis met bestaande hulpverlening van het OCMW en hun externe partners.”

“Onze sociale dienst ziet soms erg jonge Mallenaren die in moeilijkheden geraken”, zegt Patho. “Vaak als gevolg van een verslavingsproblematiek, moeilijke thuissituatie, werkloosheid of een onstabiele relatie. Ook bij ons zijn alleenstaande jonge moeders erg kwetsbaar en doorloopt de sociale dienst met hen een lang traject naar zelfwaarde, werk en structuur. Toch blijft het voor hen een hele opgave om de rekeningen betaald te krijgen en is budgetbeheer aangewezen. Met deze situaties als voorbeeld gaan we met het inleefhuis naar leerlingen van de derde graad van de meeste secundaire scholen in Malle. Het valt op dat een aantal jongeren een erg realistische kijk heeft op het leven en dat anderen zich geen zorgen lijken te maken over de betaalbaarheid ervan.”

10% Mallenaren in kwetsbare situatie

Ook schepen van onderwijs Elisabeth Joris ziet het belang van intense samenwerking tussen gemeentelijke hulpverlening en schoolbesturen. “We weten dat ongeveer 10% van de Mallenaren leeft in een kwetsbare situatie waar armoede om de hoek loert. Kinderen en jongeren uit deze gezinnen sporten in plaatselijke sportclubs en gaan naar onze scholen. Daarom beschouwen we leerkrachten en directies als een belangrijke partner in onze strijd tegen kinderarmoede. Wanneer facturen niet kunnen betaald worden, leerlingen afwezig zijn tijdens buitenschoolse activiteiten of met een lege brooddoos naar school komen, dan is de kans reëel dat het gezin in een moeilijke situatie is terechtgekomen. Een tijdige doorverwijzing vanuit de school naar de sociale dienst is dan belangrijk.”

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio