De Saffierstraat, begin 2021. 

De Saffierstraat, begin 2021. © Victoriano Moreno

Vraag om van Saffierstraat ‘fietsstraat op proef te maken’

Berchem -

Vorige maand werd het concept voor de F11-fietsostrade in de Saffierstraat door het Antwerpse college goedgekeurd. Die fietsostrade komt op de groene spoorwegberm in de straat te liggen. Districtsraadslid Arnold Peeters (Vooruit-Groen) vraagt nu alsnog om die groene strook te vrijwaren en in de Saffierstraat een ‘fietsstraat op proef’ aan te leggen.

Elien Van Wynsberghe

“Het belang van deze groenstrook in de Saffierstraat wordt door de diverse overheden schromelijk onderschat”, zo stelt Peeters die daarover een motie indiende op de districtsraad dinsdagavond. “Deze groene berm van meer dan twee hectare groot is niet alleen van belang voor de rechtstreeks getroffen buurtbewoners, maar ook voor de ganse wijk Groenenhoek en in het algemeen voor de klimaatambities van Berchem, Antwerpen en Vlaanderen. Ik roep daarom nogmaals de districtsraad op om dit dossier opnieuw naar de tekentafel te verwijzen. De groenstrook is één van de meest verwilderde en structuurrijke groenzones in onze onmiddellijke omgeving met een grote diversiteit aan planten, dieren, (broed)vogels en insecten.”

Peeters stelt daarom voor om van de Saffierstraat een fietsstraat op proef te maken. “Een proefproject van zes maanden dat ons de gelegenheid geeft om opnieuw grondiger na te denken over de mogelijke alternatieven voor een ‘fietsostrade in de berm’.”

Het voorstel van Peeters kon niet op de steun rekenen van de meerderheid. En in de stemming op de districtsraad onthielden Vlaams Belang en PVDA zich. “Dit is niet realiseerbaar omwille van technische redenen”, zegt districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA). “De Saffierstraat is te breed om er een fietsstraat af te dwingen. Auto’s gaan fietsers gewoon voorbij steken. Willen we dat verhelpen, dan moeten we zwaar investeren. Gezien de lengte van de straat spreken we algauw over 100.000 euro. Dat is niet realistisch voor een proefproject.”

De groene berm naast de Saffierstraat.

De groene berm naast de Saffierstraat. © rr

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio