De afgegraven grond wordt ter plekke geborgen in een grote bufferwal tussen het reservaat en de sportterreinen. 

De afgegraven grond wordt ter plekke geborgen in een grote bufferwal tussen het reservaat en de sportterreinen. ©  kma

Stukje natuur waar zomerklokje groeit, wordt afgegraven, asbest gaat onder zeil

Emblem, Ranst -

De gemeente Ranst gaat samen met enkele partners een natuurreservaat waar het Europees beschermde zomerklokje groeit naast het Netekanaal in Emblem tot het oorspronkelijk niveau afgraven. Het asbesthoudend materiaal dat er nu nog ligt wordt in een hoge bufferwal onder een zeil bedekt met teelaarde en zo lokaal gesaneerd. Het materiaal afvoeren is onbetaalbaar.

Kristin Matthyssen

Om het Europees beschermde zomerklokje alle groeikansen te geven, moet het gebied naast het Netekanaal in Emblem afgegraven worden tot het opnieuw het oorspronkelijk moerassig beemdengebied wordt van vroeger. Via Europese en Vlaame subsidies wordt er een half miljoen euro vrijgemaakt voor deze operatie. De gemeente Ranst draagt 65.000 euro bij. Bodemonderzoek maakte echter duidelijk dat er zware metalen en asbest zitten in de gronden waarmee de vroegere ophogingen zijn gebeurd. Er was vroeger ook nog een stort. Alles afvoeren zou 7 miljoen euro kosten. Volgens experten is er echter een interne saneringsberging mogelijk, omdat de concentraties zeer gering zijn. Hierbij wordt het betrokken perceel afgegraven tot op het maainiveau. Van de afgegraven grond wordt een wal gemaakt van ongeveer vijf meter hoog, die over de hele lengte wordt afgedekt met een zeil en een meter teelaarde. Deze wal komt tussen het natuurgebied en de voetbalterreinen van Emblem.

Het zomerklokje.  

Het zomerklokje.  ©  Wim Dirckx

Omdat er nog veel vragen waren bij de gemeenteraadsleden uit de oppositie, organiseerde de meerderheid vorige week een gemeenteraadscommissie met experten. “Er wordt bijkomende moeras gecreëerd, dat veel broeikasgassen zal bufferen. En het terrein wordt zo gesaneerd”, pleit milieuschepen Luc Redig (Groen) voor de ingreep, die volgens hem volledig risicoloos is voor de omgeving.

Ondanks de uitleg van de specialisten blijft er toch ongerustheid bij de oppositie. “Wij zijn niet tegen het zomerklokje”, zegt Christel Engelen (Vlaams Belang). “En het afvoeren is inderdaad een onmenselijk hoog bedrag. Maar we stellen ons toch nog vragen.” Onafhankelijk raadslid Lode Hofmans vindt het niet verantwoord dat asbesthoudend materiaal wordt geborgen onder een zeil en aarde naast sportvelden waar veel jeugd actief is. “Nu met Groen in de meerderheid zou dit toch niet mogen. De overheid moet hier zijn verantwoordelijk nemen om dat materiaal af te voeren.”

Volgens schepen Redig is de uitleg van ‘afdekken onder een zeil met wat grond erover’ een veel te ongenuanceerde weergave van de feiten. Bart Goris (Open Vld) en Frans Marivoet (Groen en zelf tot de meerderheid behorend) onthielden zich. Roel Vermeersch (onafhankelijk), Christel Engelen (Vlaams Belang), Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang) en Lode Hofmans (onafhankelijk) stemden tegen.

Naast Ranst participeren de Vlaamse Milieumaatschappij, de Dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid en De Vlaamse Waterweg in het project ‘Habitatherstel zomerklokje leeuwerik in Emblem’.