De begraafplaats van Oelegem. Wie een verwaarloosd graf wil onderhouden als peter of meter, kan nu een aanvraag indienen bij de gemeente.  

De begraafplaats van Oelegem. Wie een verwaarloosd graf wil onderhouden als peter of meter, kan nu een aanvraag indienen bij de gemeente.  ©  kma

Peter- of meterschap van verwaarloosd graf nu ook in Ranst mogelijk

Ranst -

Voortaan is het mogelijk om in Ranst peter of meter te worden van een verlaten graf. De gemeenteraad keurde hiervoor een nieuw reglement goed, al gebeurde dat niet unaniem. Je mag er na je eigen overlijden ook zelf niet in gaan liggen.

Kristin Matthyssen

In 2019 werd een studie opgemaakt van het waardevol funerair erfgoed op de begraafplaatsen in Ranst. Daaruit kwam ook de vraag naar voor om peterschap van graven mogelijk te maken.

Privépersonen, bedrijven en verenigingen of organisaties kunnen voortaan het peterschap verwerven over grafmonumenten. Een grafpeter of -meter engageert zich om het onderhoud en eventueel kleine restauraties op zich te nemen. Het peterschap is altijd opzegbaar. De zerk blijft eigendom van de gemeente en de stoffelijke overschotten en het grafmonument blijven onaangeroerd. Bijzettingen in het graf zijn dus niet toegestaan.

Nabestaanden in de eerste en tweede graad van de overledene, kunnen geen peter of meter worden van de zerk. “Gewoon omdat ze sowieso verondersteld worden dat te onderhouden”, zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA). Gemeenteraadslid Lode Hofmans (onafhankelijke) vindt het oneerlijk dat zij die erkenning als familielid niet kunnen krijgen. “Ik vind het niet correct dat de gemeente het onderhoud van grafmonumenten op de burger afwentelt”, zegt Hofmans.

Enkele oude zerken in Oelegem. 

Enkele oude zerken in Oelegem. ©  kma

Volgens burgemeester De Ryck is dat een misvatting. “Het funerair erfgoed blijven wij als gemeente uiteraard onderhouden. Voor die meters en peters spreken we over de verlaten graven die niet tot op onze lijst van funerair erfgoed staan, maar die een inwoner om een of andere reden mooi vindt. We vragen eerst altijd toestemming aan de familie, die onze burgerlijke stand opspoort. Als er nog nabestaanden zijn tenminste. Het gaat om zerken die er verlaten uitzien.”

Dan nog vindt Lode Hofmans het idee maar niks. “Het graf met peter ligt daar dan te blinken, en het andere mag verwaarloosd worden”, zegt hij.

Open Vld zag er ook weinig heil en meerwaarde in. Uiteindelijk onthielden de drie raadsleden van Open Vld zich bij de stemming en stemde Hofmans tegen.

De begraafplaats in Oelegem. Ziet u een mooi verlaten graf, dan kan u peter of meter worden. 

De begraafplaats in Oelegem. Ziet u een mooi verlaten graf, dan kan u peter of meter worden. ©  kma

Vraag is of er veel interesse zal zijn. Open Vld en raadslid Lode Hofmans zien weinig tot geen meerwaarde in het reglement. 

Vraag is of er veel interesse zal zijn. Open Vld en raadslid Lode Hofmans zien weinig tot geen meerwaarde in het reglement. ©  kma