Te veel PFOS in riet Blokkersdijk, Natuurpunt “met de handen in het haar”

Linkeroever -

Blokkersdijk, een natuurreservaat op Linkeroever, ontkomt niet aan de gevolgen van het PFOS-verhaal. In het riet zijn er te hoge waarden van de stof gemeten. Dat betekent dat het niet meer gecomposteerd mag worden, omdat de PFOS dan in de voedselketen terecht zou kunnen komen. Maar als het riet niet gemaaid wordt, dan heeft dat gevolgen voor de biodiversiteit. “We zitten met de handen in het haar”, zegt conservator Deborah Dirven.

Saar Van Olmen

Blokkersdijk, is een Europees beschermd natuurreservaat dat vlakbij de fabriek van 3M op Linkeroever ligt. Het gebied is eigendom van Natuur en Bos en wordt beheerd door Natuurpunt Waasland. “Wij als beheerders van Blokkersdijk wilden onderzoeken wat het effect van PFOS op het domein zou zijn”, zegt Dirven van Natuurpunt. “Daarom hebben we het riet en het slib laten onderzoeken door de UAntwerpen. De universiteit heeft ontdekt dat de PFOS-waarden enorm hoog zijn.”

Het riet op het domein moet gemaaid worden. Dat staat Europese beheersmaatregelen van het gebied. “Wanneer het niet gemaaid wordt, groeien er andere kruiden en boompjes tussen en zou het zelfs kunnen evolueren tot een bos. Maar in die toestand zouden rietvogeltjes zoals de blauwborst er niet meer kunnen leven”, zegt Dirven. De vogels hebben het riet bijvoorbeeld hard nodig om er te kunnen broeden. Normaal gezien wordt het gemaaide riet dan gecomposteerd en door aannemers gebruikt als groenafval om er tuinen mee te bemesten. “Het kan zelfs in de voedselketen terechtkomen. Maar nu de waarden gemeten zijn is het natuurlijk niet meer verantwoord om het te composteren.”

Meningen verdeeld

Nu zit Natuurpunt dus met een groot probleem. Waar moeten ze met het rietafval naartoe? “We denken eraan om het afval eventueel te verbranden, maar weten helemaal niet of dat mogelijk is en wat het ons dan zal kosten. We willen nu vooral informatie en advies inwinnen”, zegt Dirven.

Bij de vrijwilligers zijn de meningen trouwens verdeeld. “Onze harde kern is goed op de hoogte en zal bij ons blijven werken. We hebben bloedstalen genomen om die te laten onderzoeken en hebben ook maatregelen genomen. Zo werken ze met T-shirts met lange mouwen en wassen ze voldoende de handen. Maar er zijn ook vrijwilligers die afhaken omdat ze bang zijn voor de vervuilde grond, wat we natuurlijk begrijpen.”

Natuurpunt gaat in overleg met de instanties en hoopt zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het probleem.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio