©  Alexander Meeus

Staking in chemiesector: Agfa-Gevaert in Mortsel ligt stil

Mortsel -

Door stakingen van de vakbonden in de chemiesector ligt vandaag de fabriek van Agfa-Gevaert in Mortsel stil. De christelijke en socialistische vakbonden eisen onder andere een loonsverhoging en aandacht voor de gezondheid van de medewerkers. “De chemie is een essentiële sector die ook tijdens de pandemie is blijven draaien”, zegt Levi Sollie, secretaris van de ABVV.

Saar Van Olmen

LEES OOK: Onrust in chemie- en farmasector: vakbonden dreigen met stakingen

De onderhandelingen in verband met de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de vakbonden en werkgevers in de chemiesector liggen al na drie vergaderingen stil. De vakbonden zijn niet tevreden omdat de sectorfederatie Essenscia voor dit jaar geen coronapremie wil toekennen aan werknemers.

Essenscia zelf zegt dat het te laat is voor zo’n premie. Sommige bedrijven zouden het volgens de koepel moeilijk hebben. “Bovendien hebben bedrijven die het wel goed hebben gedaan al een premie gegeven, of hebben ze voor 2021 al een loonopslag doorgevoerd”, zegt Koen Laenens, directeur sociaal beleid bij Essenscia.

Maar daar nemen de vakbonden geen genoegen mee. Naast de loonsverhoging vragen ze ook dat er een degelijke eindeloopbaanregeling komt en dat er aandacht wordt besteed aan gezondheidstoezicht.

“Nu de PFAS-affaire van 3M aan het licht is gekomen, zijn de Antwerpse bedrijven zich meer en meer bewust van de beroepsziekten die kunnen optreden in de sector. Daarom vragen we dat werknemers, ook wanneer ze met pensioen gaan, een bedrijfsarts kunnen blijven raadplegen. Nu worden ze gecontroleerd door de huisarts, maar die weet niet altijd voldoende over pathologieën in de chemie.”

Fabrieken stil

Agfa-Gevaert is dus niet operatief vandaag, “een volledige stillegging was niet mogelijk in havenbedrijven bijvoorbeeld omdat je de machines daar niet zomaar kan uitschakelen”, zegt Sollie. Ook in Bornem, bij Lonza Capsules & Health Ingredients (CHI), staakten enkele medewerkers, al was de hinder daar miniem. “In andere bedrijven wordt er door enkele afgevaardigden gestaakt, zij trekken mee naar Brussel om er actie te voeren.” De vakbonden gaan naar de Kunstberg omdat er een evenement van Essenscia over de uitdagingen in de sector plaatsvindt.

De komende dagen zal er ook op lokaal vlak vergaderd worden en bespreken de vakbonden welke verdere acties ze zullen voeren.