Paul Schoeters. 

Paul Schoeters. ©  rr

Onrust in chemie- en farmasector: vakbonden dreigen met stakingen

De vakbonden dreigen deze week met stakingen bij kleinere bedrijven uit de chemie- en farmasector. Ze zijn misnoegd omdat sectorfederatie Essenscia voor dit jaar geen coronapremie wil toekennen aan de werknemers.

Christof Willocx

MEER OVER