Diftar leidt tot beter sorteerwerk huisvuil

Diftar leidt tot beter sorteerwerk huisvuil © ivan elegeert

Erg positieve cijfers na eerste half jaar diftar huisvuilophaling

Aartselaar -

In april werd het diftar systeem voor huisvuil en gft ingevoerd. Na een half jaar maakte het gemeentebestuur een eerste balans op van deze belangrijke stap in het afvalbeleid. Hieruit blijkt dat de inwoners goed sorteren.Voorlopig kan Aartselaar een zeer knap rapport voorleggen wat betreft de daling van het huisvuil. Als de cijfers van januari tot augustus 2020 en 2021 met elkaar vergeleken worden, valt een daling van maar liefst 31% op. In absolute cijfers is dat een daling van 400 ton oftewel 40 volle vrachtwagens.

Ook de aangeboden gft-fractie daalde met 11%. Milieuschepen Hans Cops (Groen) noemt dit opmerkelijk. “In de vier andere gemeenten waar diftar dit jaar werd ingevoerd, was een stijging te zien van de hoeveelheid opgehaald gft. Naar de reden van deze daling is het momenteel gissen. We blijven daarom thuiscomposteren extra promoten.”

Toch niet vlekkeloos

Naast al dit positief nieuws valt wat betreft de ophaling in bakken in plaats van zakken ook een wanklank te horen. De ophaling gebeurt vaak niet vlekkeloos. Sommige containers worden niet geledigd, ophaalrondes worden uitgesteld en niet overal worden containers even correct teruggeplaatst.

IGEAN erkent deze problemen en zegt naar oplossingen te zoeken. In een mededeling aan de gemeente zegt het dat het niet eenvoudig is om, in dit jaar waarin corona nog alom aanwezig is, voldoende vrachtwagenchauffeurs te vinden. Maar ondertussen zijn ze opnieuw met opleidingen hiervoor gestart.

De gemeente laat ook weten dat inwoners die vragen hebben over diftar steeds terecht kunnen op de gratis infolijn. (jw)

0800 146 46; www.igean.be/aartselaar

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio