Schepen Verbist kreeg voor Heist de trofee, bij de bewonersgroepen werd dorpsraad Ottenburg laureaat. 

Schepen Verbist kreeg voor Heist de trofee, bij de bewonersgroepen werd dorpsraad Ottenburg laureaat. © Leo De Nijn

GoeBezig-prijs 2021 van lokale besturen gaat naar Heist-op-den-Berg: “Bewoners zijn zelf architecten van buurtplek ’t Werft”

Heist-op-den-Berg, Heffen -

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, die samenwerkt met bewonersgroepen en lokale besturen om de leefbaarheid van Vlaamse dorpen op te krikken, heeft zaterdagmiddag in Heffen (Mechelen) de GoeBezig-prijzen 2021 uitgereikt. De gemeente Heist-op-den-Berg kreeg de prijs van de lokale besturen. In de categorie ‘bewonersgroepen’ viel dorpsraad Ottenburg uit het Vlaams-Brabantse Huldenberg in de prijzen.

Leo De Nijn

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is naar goede gewoonten op zoek gegaan naar bewonersgroepen en gemeenten die Goe Bezig zijn inzake leefbaarheid in Vlaamse dorpen. De vzw beloont dit jaar een bewonersgroep en een lokaal bestuur die op een participatieve manier een deel van de publieke ruimte op kwaliteitsvolle manier (helpen) inrichten.

Buurtarchitecten

Het is voor het zevende jaar op rij dat de GoeBezig-prijzen uitgereikt worden. Vorig jaar viel de dorpsraad van Leest in de prijzen. Nu kreeg Heist-op-den-Berg de prijs als lokaal bestuur uitgereikt. De jury was van oordeel dat de invulling van het stuk openbare ruimte met grote betrokkenheid van de ruime buurt tot stand is gekomen.

“De onvoorziene omstandigheden door corona zijn met alternatieven gecounterd, zoals een online fietstocht. Dat de dorpsbewoners werden benaderd als ‘deskundigen’, was ook een mooie insteek. Het Buurtwerk ’t Werft doorliep een vierjarig traject met veel co-creatie. Zo waren er plantacties, buurttotems en kwam een amfitheater, speelbos met klauterbomen en een speelheuvel tot stand”, motiveert de jury de prijs voor de gemeentelijke winnaar Heist-op-den-Berg.

De deelnemers aan de GoeBezig-prijs 2021.

De deelnemers aan de GoeBezig-prijs 2021. © Leo De Nijn

Geen bemoeienissen van politiek

Eric Verbist, schepen in Heist-op-den-Berg, was bijzonder opgetogen met de prijs. “Een bekroning voor onze inwoners. Zij hebben er samen iets heel mooi van gemaakt. Buurtwerk ’t Werf is een groene long in een dichtbevolkt gebied. De mensen uit die buurt zoals de chiro, het Heilig Hartcollege en de buurtbewoners, hebben samen een mooi project uitgewerkt, zonder de bemoeienissen van de politiek. Iedereen vindt er zijn gading. Het was belangrijk om deze groene plek te bewaren, maar nog meer om ze efficiënt ten dienste te kunnen stellen van iedereen. Deze prijs krijgt een mooie plek in onze gemeente”, reageert de schepen bij de prijsuitreiking.

De uitreiking van de GoeBezig-prijzen zijn de apotheose geweest van een voormiddag vol inspiratie en uitwisseling. Gastspreker Ben Van Essen van de Nederlandse zusterorganisatie Landelijke Vereniging voor kleine Kernen en auteur Jasper Van Loy, auteur van het boek Onder de kerktoren gaven hun mening over actuele thema’s op het Vlaamse platteland zoals vereenzaming, dienstverlening, basisbereikbaarheid en het kwaliteitsvol inrichten van de publieke ruimte.

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio