© KMA

Gemeente Malle beschouwt trage wegen als ‘levend erfgoed’ en geeft ze eigen straatnamen

Malle -

Op de Dag van de Trage Wegen onthulde de gemeente Malle het allereerste straatnaambordje met een officiële naam voor een trage weg. De zandweg tussen de Akkerstraat en de Steenovenstraat heet voortaan Den Akker. Regionaal Landschap zorgde voor een mooie boomstambank naast een infobord met historische weetjes en oude foto’s. Interessant: zelfs vlak na de IJstijd, tienduizend jaar geleden, kampeerden hier al de eerste kolonisten. In het proefproject krijgen nog vier andere trage wegen een officiële straatnaam.

Kristin Matthyssen

In haar bestuursakkoord had de meerderheid opgenomen trage wegen meer in de kijker te zetten. “Omdat we de doorwaardbaarheid van onze gemeente via kleine paadjes belangrijk vinden”, zegt schepen van Mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA). “We vinden deze paadjes die verbindingen maken belangrijk en hadden daarom in onze meerjarenplanning budgetten vrijgemaakt voor een tragewegenbeleid”, zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM). “Tegelijk stippelde onze dienst Toerisme de nieuwe wandeling Bindjespad uit, die loopt langs verschillende trage wegen. Het Bindjespad is 10 kilometer lang.”

De naam Bindjespad heeft niks met ‘patatten’ te maken, zegt schepen Van Looy. “Het gaat erover dat deze trage wegen oost en west verbinden.”

De onthulling van het bord. Eerst ligt er nog de vlag van Malle over gedrapeerd. 

De onthulling van het bord. Eerst ligt er nog de vlag van Malle over gedrapeerd. ©  kma

En daar verschijnt Den Akker. 

En daar verschijnt Den Akker. ©  kma

Het eerste straatnaambord werd zaterdag onthuld aan de trage weg tussen de Steenovenstraat en de Akkerstraat. “De mensen spreken over Oostmal-Akker. Deze trage weg verbindt Westmalle en Oostmalle. Het is het Jaar van de Ondernemer in Malle, en deze plek is daarom symbolisch ook belangrijk. We staan hier eigenlijk vlak bij de industrie, die nu achter de maïs verborgen ligt. Onze slogan is ‘Rust en Bedrijvigheid’. Den Akker is hier een prima voorbeeld van”, vindt Hendrickx, die zelf in het gebuurt Den Akker woont.

De trage wegen hebben een straatnaambord met een boom op. 

De trage wegen hebben een straatnaambord met een boom op. ©  kma

Aan de naamgeving ging een uitgebreide consultatieronde vooraf. De heemkundige kring zorgde voor historische input. Op Den Akker, een hoger gelegen gebied, waren vroeger de gemeenschappelijke dorpsakkers gelegen, waar de inwoners hun groenten kweekten.

“Dit is ook de plaats in Malle waar de eerste sporen van menselijke aanwezigheid gevonden zijn”, zegt Luc Cox van de heemkundige kring. “Recent zelfs nog, bij de boringen voor de nieuwe industriehallen aan de vroegere Etap Yachting, werden stukjes afgeslagen vuursteen gevonden. Dat betekent dat hier tienduizend jaar gleden al de eerste kolonisten na de IJstijd kampeerden. Omdat er daar vroeger ook kleiputten waren, is de ondergrond wel goed doorwoeld en kan je daar geen neolithische vindplaats meer blootleggen. Maar het is toch heel waardevol voor ons als heemkundigen om dat te weten. Even verderop op Boexhout aan een hoeve werden sporen uit de vroege middeleeuwen teruggevonden. Hier is dus al heel vroeg bewoning geweest.”

Wie het Bindjespad kwam inwandelen, kreeg nog een goodiebag met lokaal lekkers. Ook enkele honden kwamen wandelen. 

Wie het Bindjespad kwam inwandelen, kreeg nog een goodiebag met lokaal lekkers. Ook enkele honden kwamen wandelen. ©  kma

Prinsenpad

Nog vier andere trage wegen krijgen nu een eigen straatnaam. De verbinding tussen de Hallebaan en de Moerdreef wordt het Prinsenpad, naar de familie De Prins die daar haar hoeve en gronden had. Het Koreaanpad, naar Jozef De Prins die er uitgestrooid ligt naast het pad in de wei, was ook een kanshebber. “Maar we hebben gemerkt dat namen van personen, en dan zeker bijnamen, gevoelig kunnen liggen”, zegt Luc Cox. De verbinding tussen de Sint-Pauluslaan en de Wijngaardstraat wordt het Abdijpad. De trage weg aan Salphen met de gemeente Zoersel heet voortaan de Kalverstraat – wat ook al gebruikelijk was in de volksmond. En de dreef in domein de Renesse vanaf de parkwachterswoning tot aan de Lierselei zal de Herendreef worden.

Tractorsluis

Op Den Akker komt nog een tractorsluis. Ook het Tsjokkerspad (trage weg tussen Schapenstraat en Steenovenstraat) wordt uitgerust met een tractorsluis. Aan het Tsjokkerspad komt nog een rij wilgenbomen als landschapselement.

In totaal zijn er nu in Malle al 130 trage wegen geïnventariseerd. “En dat zijn ze niet eens allemaal”, zegt burgemeester Hendrickx. “Malle heeft énorm veel trage wegen.”

Naast de gemeente draagt de provincie Antwerpen mee de helft van de kosten van deze nieuwe realisatie.

De inwandeling van Den Akker. 

De inwandeling van Den Akker. ©  kma

De bank op het belevingsplekje naast het infobord. 

De bank op het belevingsplekje naast het infobord. ©  kma

De heemkundige kring hielp met historische input. 

De heemkundige kring hielp met historische input. ©  kma

Buurtbewoners die het Bindjespad mee komen inwandelen. 

Buurtbewoners die het Bindjespad mee komen inwandelen. ©  kma

De infoborden geven historische uitleg en bevatten ook foto’s uit de oude doos.  

De infoborden geven historische uitleg en bevatten ook foto’s uit de oude doos.  ©  kma

Boven het Witbosch en onder houtsprokkelaars aan Den Akker begin vorige eeuw.  

Boven het Witbosch en onder houtsprokkelaars aan Den Akker begin vorige eeuw.  ©  kma

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio