Wim Kelber staat bij de affiche die de verlening van de omgevingsvergunning bekendmaakt. 

Wim Kelber staat bij de affiche die de verlening van de omgevingsvergunning bekendmaakt. © Joren De Weerdt

Cores mag op Steylaertssite 38 appartementen bouwen ondanks negatief advies ambtenaar

Berlaar -

Het schepencollege van Berlaar verleent een omgevingsvergunning voor de realisatie van drie gebouwen met in totaal 38 appartementen, twee kantoren en een ondergrondse parking voor 51 wagens. De gemeentelijke omgevingsambtenaar gaf nochtans negatief advies. “In dertig jaar nog nooit meegemaakt”, zegt raadslid Wim Kelber (Kartel BHG).

Chris Van Rompaey

Het betreft het bouwproject op de site Steylaerts tegenover de kerk in het centrum van Berlaar. “Cores Development wilde er twee jaar geleden 42 appartementen bouwen, maar het schepencollege weigerde de bouwaanvraag. De bestendige deputatie van de provincie zette nadien toch het licht groen. Momenteel loopt er een procedure tegen die bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt raadslid Wim Kelber.

Ondertussen diende Cores een aangepaste bouwaanvraag in bij de gemeente. Zo wordt in blok B een bouwlaag geschrapt en komt er een klassieke puntgevel. Dat brengt volgens de omgevingsambtenaar de schaalgrootte in overeenstemming met de bebouwing in de kerkomgeving.

Het achteruittrekken van het gelijkgronds volume aan de in- en uitgang van de parkeergarage van blok A zorgt dan weer voor een verhoging van de verkeersveiligheid en biedt ook de mogelijkheid tot extra groenaanplant. Bovendien biedt het wijzigingen van de raamopeningen en het heroriënteren van de terrassen op de vierde verdieping een meerwaarde qua privacy voor de overburen.

“Te minieme aanpassingen”

“Maar de aangebrachte wijzigingen zijn te miniem om te kunnen leiden tot een herziening van mijn negatief advies van in 2019 aangaande de vorige aanvraag”, concludeert de gemeentelijke omgevingsambtenaar. “De inplanting, het aantal bouwlagen, de visuele impact en het aantal woongelegenheden is namelijk grotendeels overeind gebleven.”

Maar het schepencollege volgde zijn omgevingsambtenaar niet, ondanks de 133 bezwaarschriften. “Ik volg al dertig jaar het wel en wee van de gemeente Berlaar. Nog nooit maakte ik mee dat een schepencollege een negatief advies van een stedenbouwkundig ambtenaar zo naast zich neerlegt. Ik ga ervan uit dat hij toch in eer en geweten zijn opdracht vervult. Het feit dat het schepencollege dat negatief advies naast zich neerlegt, is geen gezonde ontwikkeling. “

“Er waren bovendien redenen genoeg om deze vergunning te weigeren. Berlaar moet geen tweede Bokrijk worden, maar je moet Berlaar niet ten prooi laten vallen aan ontwikkelaars van megaprojecten. Wij willen de eigenheid van ons dorp bewaren en dus geen schepencollege dat ons dorp om zeep helpt”, besluit Wim Kelber.

“Voldoende gedownsized”

“We hebben de Cores gevraagd om een en ander te downsizen en dat is gebeurd”, reageert burgemeester Walter Horemans (CD&V). “De aanpassingen hielden bovendien voldoende rekening met de bezwaren. Tot slot zijn we van mening dat dit project op die plek perfect past.”

Tegen de verleende omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk bij de bestendige deputatie van de provincie. Wim Kelber stelt over dit dossier vragen op de gemeenteraadszitting van 19 oktober.

 

 © Joren De Weerdt

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio