In de Moorkenswijk werd het budget van het Wijklabo gebruikt om mobiele ontmoetingsplaatsen te bouwen die doorheen de buurt zullen reizen.  

In de Moorkenswijk werd het budget van het Wijklabo gebruikt om mobiele ontmoetingsplaatsen te bouwen die doorheen de buurt zullen reizen.  © Nattida-Jayne Kanyachalao

Nieuw Wijklabo start voor bewoners Tuinwijk tot en met De Schans

Borgerhout -

Op 19 en 21 oktober worden de bewoners van het gebied van de Tuinwijk tot aan De Schans uitgenodigd op de infoavonden van het nieuwe Wijklabo. Bij zo’n Wijklabo krijgt een wijk 100.000 euro. Bewoners beslissen samen wat belangrijk is voor hun buurt en hoe de middelen worden besteed.

Elien Van Wynsberghe

Het Wijklabo is een participatieproject dat deze legislatuur in het leven werd geroepen door het district Borgerhout. Elke wijk krijgt deze regeerperiode de kans om aan zo’n labo deel te nemen. Doel is om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de besluitvorming over projecten en ingrepen in hun leefomgeving.

Elk labo wordt aangestuurd door een regiegroep van vrijwillige buurtbewoners. Zij leggen contacten in de buurt en gaan op zoek naar interessante voorstellen. Daarbij krijgen ze ondersteuning van het district.

Het eerste Wijklabo vond plaats in de Moorkenswijk. Door corona loopt het project er momenteel nog steeds. De volgende wijk die aan de beurt is, loopt van de Tuinwijk tot en met De Schans. Het labo zal daar lopen tot in het voorjaar van 2022. De voorstellen die bewoners indienen, moeten passen binnen de bevoegdheden van het district. Denk aan de heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot sport, jeugd, cultuur of senioren.

“Bewoners weten zelf het allerbeste wat nodig is voor hun buurt, daarom geloof ik heel erg in de wijklabo’s. Voor het district is het een kans om alle wijken en hun bewoners van dichtbij te leren kennen”, aldus districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

De eerste infovergaderingen van het nieuwe Wijklabo vinden plaats op dinsdag 19 oktober in De Vesper, Te Boelaarlei 9, en op donderdag 21 oktober in de school Mariagaarde, Griffier Schobbenslaan 45.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio