De wandeling moet het belang van de open ruimte aantonen. 

De wandeling moet het belang van de open ruimte aantonen. © RR

Burgerbeweging toont natuur van Zevenhuizen

Lint -

De nieuwe burgerbeweging Zevenhuizen houdt zondag, tijdens de Dag van de Trage Weg, een wandeling door de Lintse natuur. Het doet dit vooral om de natuurwaarde van Zevenhuizen, waar een verkaveling wordt voorbereid, bekend te maken.

Het jonge burgerinitiatief wil mensen meer inspraak geven in hun omgeving en de natuur om dorpszichten beschermen. Het groeide uit een actie om de open ruimte van Zevenhuizen te bewaren. Het gebied tussen de Liersesteenweg, Zevenhuizenstraat, Schranshoevelaan en de Falconlaan valt in een verkavelingsproject.

“Ondanks het massale protest, werden het stratentracé en de verkavelingsaanvraag door het gemeentebestuur goedgekeurd. Met een beroepschrift tegen de verkaveling wil de vzw de waardevolle natte natuur in Zevenhuizen beschermen. Recente natuurobservaties leerden ons dat dit onder andere het leefgebied is van de zeldzame zwervende pantserjuffer en de grote weerschijnvlinder. Begin juli 2021 werd dit beroep bij de provincie ingediend. Ook tegen het stratentracé werd beroep aangetekend bij de Vlaamse Regering. Dit beroep is momenteel lopende”, geeft de burgerbeweging aan.

De wandeling, van vijf kilometer met doortocht langs het bos van Mapertingen, vertrekt zondag om 10 uur aan De Witte Merel. (fisp)